Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
26 september 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Stereo kijkt nog een keer terug op bijzonder jaar

Geplaatst op: 22 april 2017

Markant, uniek in het bestaan van  het Christelijk Genemuider Mannenkoor STEREO was het jaar 2016. Tijdens de ledenvergadering van donderdagavond werden via een prachtige PowerPoint-presentatie van de hand van secretaris Danny Schurink alle facetten van een  fascinerend  2016 nog eens  letterlijk belicht. 

Dat het jubileumjaar bijzonder zou worden, werd al duidelijk door de extra aandacht die de Reformatorische Omroep en Groot Nieuws Radio van de kijkers en luisteraars in aanloop naar de jubileumconcerten opeisten met betrekking tot het 50-jarig jubileum van Stereo. In dat kader gaf het mannenkoor  onder de gedreven leiding van dirigent Harm Hoeve  allereerst  acte de préséance in Bovenkerk te Kampen. Volop uitgerust met  en ondersteund door het Ars Musica orkest en diverse andere professionele musici . Beelden en geluid daarvan zijn nog altijd terug te zien op de website van de Reformatorische Omroep.  Als tweede bijzonderheid werd het optreden in Urk gememoreerd. Stereo  verzorgde op verzoek het openingsconcert van de jaarlijks terugkerende  reeks kooroptredens in het kader van het Urker evenement “Zingen in de zomer ”wat zich over meerdere weken uitstrekt en normaliter voorbehouden is aan de Urker koren.  Jong en oud, van Urk  en  van ver in het land; ze waren  het er over eens  dat het inderdaad ook bijzonder was.  De derde acte speelde zich af in Dordrecht. In de monumentale Grote Kerk werd het jubileumprogramma nog eens  krachtig herhaald. Als vierde bijzonderheid: het kerstconcert  eveneens in de Bovenkerk van Kampen. Weliswaar niet specifiek jubileum gebonden, maar wel bijzonder door de medewerking van de Fins-Russische zanger  Viktor Klimenko , over wie in dezelfde tijd middels een interview  veel meer te lezen viel in een editie van het Reformatorisch Dagblad. Andere hoogtepunten, zoals een Jubileumboek en -CD , met een officiële uitreiking van de eerste exemplaren aan burgemeester Bilder en de overige concerten, het kwam allemaal nog eens voorbij. Kortom: veel bijzondere highlights in een bijzonder Jubileumjaar 2016. Met dit goede gevoel kon voorzitter Jan Roetman tijdens de vergadering  na een reeks van achttien bestuurs- en voorzittersjaren en na het zich op meerdere manieren onderscheidende jubileumjaar  afscheid nemen van zijn functie  en een bruisend, jong en dynamisch mannenkoor overdragen aan zijn opvolger Martin Klomp.  Met name het laatste jaar was voor de voorzitter enerzijds een enerverend  maar daarnaast ook een energieverslindend jaar. In zijn afscheidsspeech deelde Jan Roetman een aantal lusten en lasten daarvan met de koorleden.  In de vrijgekomen vacature van algemeen bestuurslid, die Martin Klomp reeds vervulde, werd voorzien  in de persoon van Jan Eenkhoorn (Hzn). Penningmeester Aart Vos , eveneens aftredend en niet-herkiesbaar, wordt opgevolgd door Alfred van der Meer, terwijl aftredend, maar wel herkiesbaar bestuurslid Wim van Dijk een nieuwe bestuurstermijn op zich nam.

Het hervormd Centrum  biedt wekelijks op donderdagavond onderdak aan een volle bak met  mannenkoorzang-minnende  jongens en mannen. Het enthousiasme  vindt elke week zijn weerklank in een trouwe opkomst  zodat ook dit jaar weer  een flink aantal leden  hartelijk werden gedankt voor hun 100% aanwezigheid  en met een bos bloemen naar huis werden gestuurd om de eveneens trouwe achterban daarmee te verrassen.  Ook een bijzonder gebeuren is de huldiging van de jubilarissen. Dit jaar mocht een zevental   25-, 40- en 50-jarige  jubilarissen in het zonnetje worden gezet. Samengevat was het op donderdagavond 20 april jongstleden  een bijzondere Ledenvergadering, waarin werd teruggeblikt op een uitzonderlijk jaar 2016.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500