Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
21 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Zwartewaterland heeft een VoorleesExpress

Geplaatst op: 23 mei 2017

Na een lange tijd van voorbereidingen is het dan toch zover: ook in Zwartewaterland is de VoorleesExpress nu actief. Bij de VoorleesExpress lezen vrijwilligers voor in gezinnen met een taalachterstand.

Kinderen van ouders die veel voorlezen en die gestimuleerd worden zelf te lezen, zijn gemotiveerder om te lezen, lezen meer en zijn leesvaardiger. Kinderen die thuis actief worden gestimuleerd bij hun taalontwikkeling, die voorgelezen worden en aangemoedigd worden om zelf te lezen presteren beter op school. Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig. Ouders kunnen het best zo vroeg mogelijk met een positieve leesopvoeding beginnen. Juist om die reden doet de Bibliotheek Zwartewaterland al een paar jaar mee aan het project Boekstart. Toch blijken het vooral ouders te zijn die leesplezier toch al belangrijk vinden die naar de Bibliotheek komen voor het Boekstartkoffertje en Boekstartabonnement.

Via de VoorleesExpress hoopt de Bibliotheek Zwartewaterland ook gezinnen te bereiken waar sprake is van een taalachterstand. Bijna 15% van de jongeren heeft een taalachterstand en heeft grote moeite met het begrijpen van hun schoolboeken. Sinds 2003 is het percentage laaggeletterden in Nederland significant toegenomen van 12% naar 18%. Om te voorkomen dat jongeren en volwassenen laaggeletterd worden, moet je investeren in preventie. Een jong kind is enorm gevoelig voor taal. Als een kind drie jaar is kun je al zien dat er een groot verschil is in de woordenschat, tussen kinderen die veel in aanraking komen met taal en kinderen die weinig taal horen. Dit verschil in taalontwikkeling halen kinderen later moeilijk in. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die deelnemen aan de VoorleesExpress beter presteren op taalvaardigheid zoals boekoriëntatie, begrijpend lezen en woordenschat. Ook is de taalomgeving in huis verrijkt: ouders hebben meer plezier in het voorlezen en zien het belang van lezen meer; het aantal bibliotheekbezoeken is toegenomen en de kinderen kijken vaker en langer in boeken.

Zelfs Koningin Maxima is een groot voorstander van het project ‘De VoorleesExpress’: “’Ik vind het fantastisch dat de VoorleesExpress kinderen meer kansen biedt om boeken te lezen en de weg te vinden naar de bibliotheek!”

Hoe werkt de VoorleesExpress?

De VoorleesExpress Zwartewaterland stimuleert de taalontwikkeling van kinderen en verrijkt de taalomgeving thuis. Dankzij voorleesvrijwilligers worden ouders in staat gesteld om de taalontwikkeling van hun kinderen op hun eigen manier te stimuleren. Het gaat hierbij om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme omgeving.  De (getrainde) vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en boeken een blijvende plek te geven in het dagelijks leven: 20 weken lang komt er wekelijks een voorlezer bij een gezin thuis om de kinderen voor te lezen en op andere manieren actief bezig te zijn met de Nederlandse taal. Het gezin en de voorlezer worden begeleid door een coördinator en zoeken samen naar een manier van voorlezen die bij het gezin past. Er wordt tenminste één ouder actief betrokken bij het voorlezen en het gezin maakt ook kennis met de Bibliotheek.

Zwartewaterland

In Zwartewaterland zijn nu 9 voorleesvrijwilligers getraind en zijn er inmiddels 4 gezinnen gekoppeld aan een voorleesvrijwilliger. Deze gezinnen zijn nu gestart met het programma. Kent u een taalarm gezin dat wel een zetje in de rug kan gebruiken, heeft u zelf als gezin belangstelling voor een bezoek van een voorleesvrijwilliger, dan kan dit aangemeld worden via één van de vestigingen in de Bibliotheek Zwartewaterland.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500