Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
21 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Plan voor progressieve partij van de baan

Geplaatst op: 6 juni 2017

De PvdA doet mee als zelfstandige lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018! In haar ledenvergadering van 31 mei heeft PvdA Zwartewaterland dit belangrijke besluit genomen. Daarmee is een nieuwe progressieve partij van de partij. In de afgelopen maanden heeft een commissie vanuit de PvdA Zwartewaterland op verzoek van de ledenvergadering onderzocht of er in Zwartewaterland mogelijkheden zijn om met een bredere basis deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Dit bleek niet mogelijk.

Er is een oproep gedaan aan (politiek) geïnteresseerde inwoners van Zwartewaterland om zich te melden, er zijn gesprekken gevoerd met diverse inwoners en er is contact gezocht met regionale vertegenwoordigers van andere landelijke partijen. De uitkomst van deze acties is allereerst dat het belang van een ander geluid in de gemeenteraad groot wordt geacht.
Veel inwoners hebben aangegeven het vormen van een breder collectief een interessante gedachte te vinden, maar dat zij ook via de PvdA Zwartewaterland hun belangen goed vertegenwoordigd zien. Andere partijen hebben aangegeven open te staan voor een bredere beweging, maar dat zij wegens een gebrek aan actieve leden geen kans zien om hier een bijdrage aan te leveren.

Dit alles maakt dat de ledenvergadering besloten heeft om bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 “gewoon” weer als PvdA Zwartewaterland mee te doen. “Al sinds het bestaan van deze gemeente staat de PvdA Zwartewaterland voor meer dan het etiket wellicht prijs geeft. Binnen de huidige actieve leden zijn diverse mensen afkomstig uit andere politieke stromingen als Groen Links, SP en D66. De PvdA Zwartewaterland wil er voor alle inwoners zijn en roept dan ook iedereen die zich met het neutrale, progressieve gedachtengoed verbonden voelt op om zich bij haar aan te sluiten.”

Kandidaten
Voor het zo ver is, is er nog voldoende werk te verrichten. De PvdA Zwartewaterland gaat nu eerst haar verkiezingsprogramma opstellen en kandidaten zoeken voor de lijst.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500