Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
21 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Onzeker vervolg voor bezuinigingen Sportclub

Geplaatst op: 30 juni 2017

Wethouder Visserman beraadt zich op de ontstane situatie

Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Die opdracht kreeg de gemeente Zwartewaterland in mindere tijden. De raad stelt in 2013 vast om 138.000 euro te bezuinigen op de sportverenigingen. Net als bij onder meer de zwembaden en de bibliotheken komt er opstand. De voetbalclubs kunnen de bezuiniging niet dragen.

Voorzitter Berend van Lente onderstreept dat donderdagavond nog maar eens. “Wij realiseren ons dat de tijden veranderd zijn en dat er van ons als verenigingen een bijdrage mag worden verwacht. Maar dan wel een bijdrage die binnen de grenzen van redelijkheid valt.”

Maarten Slingerland van de SGP komt in het verweer. Van hem mag de oorspronkelijke bezuiniging blijven staan. “In 2013 leken de bezuinigingen goed te zijn. Het was een toekomstvisie, geen droom van de SGP.” De sportclubs hadden ook creatief kunnen zijn, vindt hij. “Zwartewaterland blijft achter bij de opbrengst contributie, zo’n 2,70 euro. De sportclubs hadden ook een verhoging per maand kunnen doorvoeren.” Bovendien, zegt hij, kunnen de leden ook wel wat meer betalen. “Blokfluiten is in Zwartewaterland duurder dan voetballen.”

Coalitiegenoot ChristenUnie staat er anders in. Hij vindt het goed dat in het nieuwe voorstel een deel van de bezuiniging door de gemeente wordt bekostigd. “Het is goed dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor sportvelden blijft dragen. Als huisbaas moet je de kosten blijven dragen”, zegt Marc Ooms. “Maar als huurder van een woning ben je tegenwoordig wel zelf aan de beurt bij klein onderhoud.”

De PvdA-fractie staat er nog weer anders in. Het gedeeltelijk schrappen van de bezuiniging gaat hen niet ver genoeg. “Wij zullen tegen dit voorstel stemmen”, merkt fractieleidster Astrid Dijkstra op. Omdat de voetbalclubs geen scherpere prijzen kunnen krijgen door aanbesteding, kunnen zij daar ook geen geld vandaan halen, motiveert ze haar standpunt.

De raad is verdeeld over de verzachte bezuiniging. De stemming erover loopt uit op verwarring. SGP, PvdA, VVD en Gemeentebelangen stemmen tegen, om verschillende redenen. Het voorstel wordt verworpen, met als gevolg dat de oorspronkelijke bezuiniging blijft staan. “Deze uitslag is in strijd met wat de raad beoogde”, stelt burgemeester Bilder vast. Het college gaat zich daarom beraden op de ontstane situatie.

Gepubliceerd door Enrico Kolk
Van Dijk Containers 500