Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
9 mei 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeenten: foute informatie Lelystad Airport ‘zorgwekkend’

Geplaatst op: 2 november 2017

De gemeente Zwartewaterland heeft samen met veertien gemeenten en de provincie aan de bel getrokken over Lelystad Airport. De gezamenlijke partijen vinden het ‘ernstig en zorgwekkend’ dat informatie in de milieueffectrapportage niet klopt. Comite Hoog Overijssel ontdekte dit en vreest voor veel meer lawaai dan eerder aangenomen.

De samenwerkende overheden willen dat de overlast voor de inwoners van Overijssel wordt voorkomen of beperkt. Ook roepen de overheden nogmaals op het besluitvormingsproces over de uitbreiding van Lelystad Airport te verbeteren en daarbij burgers te betrekken.

De gepresenteerde aansluitroutes betekenen dat boven Overijssel over een afstand van ca. 30 kilometer (van de grens met Duitsland tot Lemelerveld) 3600 meter moet worden gedaald. Er is bij dit snel dalen geen sprake van een geleidelijke glijvlucht, waarbij weinig motorvermogen nodig is. De regio wil meer informatie over de geluidsgevolgen hiervan, en wil dat het alternatief (wel een glijvlucht) dat door Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) en HoogOverijssel is aangereikt serieus wordt onderzocht.

Daarnaast wil de regio de nieuwe minister houden aan een aantal toezeggingen van haar voorgangster en moties die in de Tweede Kamer zijn aangenomen:

  • Dat vliegen boven het “oude land” onder de 1800 meter slechts bij hoge uitzondering plaatsvindt.
  • Dat wordt gekoerst op een snelle herindeling van het luchtruim, en dat daarbij structureel hogere vliegroutes voor Oost-Nederland prioriteit krijgen.
  • Dat de daadwerkelijke gerealiseerde milieueffecten in beeld worden gebracht door deze te monitoren (geluid, gezondheid).
  • Dat de regio tijdig wordt geïnformeerd en betrokken bij besluitvorming over eventuele nieuwe vliegroutes boven Overijssels grondgebied, wanneer deze in de consultatie naar voren komen.
  • Dat optimalisaties voor Oost-Nederland die in het kader van de toekomstige herindeling van het luchtruim naar voren komen, met voorrang worden geïmplementeerd.
  • Dat de regio actief en rechtstreeks wordt betrokken bij de herindeling van het luchtruim.
Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500