Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
17 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Rapport over toerisme en recreatie maakt geen indruk

Geplaatst op: 8 december 2017

De politiek lijkt weinig onder de indruk van een onderzoek dat een Amsterdams bureau deed naar de economische ontwikkeling van de recreatieve en toeristische sector en het MKB in Zwartewaterland. “U zult merken dat dit niet tot tevredenheid stemt…”, merkte voorzitter Astrid Dijkstra op na een presentatie van onderzoeker Renooy tijdens een informatieavond van de gemeenteraad.

Het bureau deed onderzoek in opdracht van de zogenoemde Rekenkamercommissie. Met burgemeester, wethouders en andere betrokkenen wandelde Renooy door de drie kernen van Zwartewaterland. Hij interviewde verschillende personen en haalde informatie op tijdens enkele bijeenkomsten. Ook dook hij in de nota’s en rapporten die de afgelopen jaren over het thema zijn geschreven.

Dat leidde uiteindelijk tot een rapport dat verleden en heden van recreatie en toerisme beschrijft en tot de conclusie komt dat het huidige beleid niet werkt. De werkgelegenheid in de sector nam niet of nauwelijks toe en evenementen trekken niet meer volk. Wat er dan wel moet gebeuren, beschrijft Renooy niet of niet sterk onderbouwd, volgens de politici. Meest concrete advies is nog een ‘regelvrije zone’ voor de leeglopende binnenstad van Hasselt, maar of dat in de Hanzestad kan werken, kon Renooy niet zeggen. “Je moet in ieder geval door de huidige impasse heen breken. Het staat nu allemaal stil”, aldus de onderzoeker.

Hij wijst er in zijn onderzoek op dat het watertoerisme, vooral belangrijk voor Zwartsluis, over zijn hoogtepunt heen is. Ouderen verkopen hun boot, jongeren hebben nauwelijks interesse voor het water. Ook de concurrentie van vliegvakanties voor een habbekrats is volgens Renooy aanzienlijk. “Voor vier tientjes brengen ze je in Turkije…”, aldus Renooy. Hij beschrijft wel dat de drie kernen van Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis de afgelopen jaren klaar zijn gestoomd voor de komst van toeristen. Nu nog zorgen dat die ook daadwerkelijk komen.

Een aantal raadsleden stoort zich aan de toonzetting in het rapport. Daarin staat bijvoorbeeld een zin opgenomen als ‘Hasselters klagen graag, het is moeilijk ze uit hun stoel te krijgen’, zonder dat duidelijk is wie dat zegt en of het een breed gedragen mening is. Dijksta ergert zich ook aan de conclusie die Renooy trekt op basis van de geconstateerde ‘animositeit’ tussen de drie kernen. Volgens de onderzoeker zijn er daarom drie zwembaden en drie bibliotheken in Zwartewaterland. Hij citeert een geïnterviewde die stelt dat de inwoners soms net ‘kleine kinderen’ zijn. Als de een iets krijgt, voelt de ander zich achtergesteld.

De gemeenteraad behandelt het rapport in januari verder.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500