Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
24 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

SGP: inhaalslag onderhoud openbare ruimte nodig

Geplaatst op: 18 december 2017

Het verkiezingsprogramma van de SGP Zwartewaterland is gereed. Bestuursvoorzitter Jan van Ommeren heeft de fractievoorzitter en lijsttrekker Maarten Slingerland het eerste exemplaar van het nieuwe verkiezingsprogramma 2018-2022 overhandigd. Het programma heeft als motto: Een stevige Basis! Een meerledig motto.

Afgelopen periode is het financiële huishoudboekje van Zwartewaterland op orde gebracht, zodat er een stevige basis voor de toekomst ligt. Dit betekent niet dat er zomaar geld uitgegeven kan worden. De SGP wil de volgende stappen zetten. Er moet echt een inhaalslag gemaakt worden met het onderhoud van de openbare ruimte, zoals wegen en het groen. Achterstallig onderhoud moet snel weggewerkt worden en de SGP wil een hoger kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. De basis weer op orde brengen. De SGP baseert haar visie op de Bijbel en ziet de overheid als dienares van God, die zich inzet voor het belang van alle burgers. Dat is voor de SGP dé Basis!

In twaalf hoofdstukken heeft de SGP uiteengezet wat zij belangrijk vindt voor de inwoners van Zwartewaterland. Uit dit verkiezingsprogramma zijn zeven speerpunten geformuleerd waarmee de SGP de komende jaren de basis verder hoopt te verstevigen en uitbouwen. De SGP gaat voor een Kwalitatief, Sociaal, Ondernemend, Financieel gezond, Veilig, Recreatief en een Duurzaam Zwartewaterland. Via de website https://zwartewaterland.sgp.nl is het nieuwe verkiezingsprogramma te downloaden.

Lijsttrekker Maarten Slingerland is content met het nieuwe verkiezingsprogramma: “Er is een commissie verkiezingsprogramma aangesteld die de het programma heeft geschreven. Vervolgens zijn er mensen uit Zwartewaterland benaderd met expertise op verschillende terreinen. Variërend van ondernemer tot politieagent. Deze mensen hebben hun kennis en hun inzicht ingebracht zodat er nu een functioneel, praktisch, helder en werkbaar verkiezingsprogramma op tafel ligt. Mede door dit verkiezingsprogramma zie ik de aanstaande verkiezingen vol vertrouwen tegemoet”.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500