Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
20 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

PvdA gaat voor ‘leven in de brouwerij’

Geplaatst op: 8 februari 2018

De PvdA ziet het brengen van ‘leven in de brouwerij’ als een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van de partij. Na een periode van bezuinigingen én het aantrekkelijker maken van de centra in Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis is het nu tijd voor activiteit, vinden de socialisten. “Het zijn niet de stenen, die een samenleving leefbaar maken, maar de ontmoeting en waardevolle  culturele activiteiten”, klinkt het.

Voor de Partij van de Arbeid is het terugverdienen van de, bij de verkiezingen van 2014 verloren derde raadszetel, een belangrijke doelstelling. “Belangrijker misschien is nog wel dat de bevolking van Zwartewaterland ervan wordt doordrongen dat het, voor een evenwichtig gemeentebestuur, van belang is dat een nieuw te vormen college niet uitsluitend uit de rechterflank van het politieke spectrum gaat bestaan”, vindt de partij.

Vanuit de oppositie heeft de PvdA de achterliggende vier jaren naar eigen zeggen een krachtig geluid laten horen. “En daar is het nodige bij bereikt, maar aan de andere kant is al te vaak ons geluid door de coalitie genegeerd. Dat geluid, dat door de PvdA in drie woorden wordt getypeerd als sterk, sociaal en duurzaam. Dit klinkt ook helder door in het verkiezingsprogramma, dat valt te lezen op www.zwartewaterland.pvda.nl.”

Het behoud van drie sportparken, drie zwembaden en drie bibliotheken staat voor de PvdAA niet ter discussie. De sociaal democraten zetten stevig in op voorzieningen voor burgers met een laag inkomen of met een beperking. Speciale aandacht vragen ze voor kinderen in gezinnen die opgroeien in (relatieve) armoede en daardoor verstoken dreigen te blijven van toegang tot sport, cultuur en zorg. Duurzaamheid vormt de derde pijler uit het programma.

Duurzaamheid

Woningen die voorzien in hun eigen energiebehoefte moeten er komen in alle drie de kernen, vindt de partij. ”En levensloopbestendige wonen of een ‘knarrenhof’ moet ook bereikbaar zijn voor inwoners met een wat smallere beurs. Dat alles is alleen mogelijk wanneer iedereen meedoet. Betrokkenheid van burgers en creativiteit van onze ondernemers moet gestimuleerd maar ook beloond worden. De PvdA is een warm voorstander van burgerinitiatieven. Maar dan moet er vervolgens ook wat met die initiatieven gebeuren. Aan dat laatste heeft het deze raadsperiode teveel ontbroken en dat frustreert goedwillende inwoners.”

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500