Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
27 januari 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Collectanten voor Amnesty gezocht

Geplaatst op: 6 maart 2019

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt dit jaar voor de zeventiende keer een landelijke collecte. In Zwartewaterland zullen van 11 tot en met 16 maart tientallen collectanten de straat op gaan. Er wordt in alle drie de kernen gecollecteerd.

In 2018 gingen in heel Nederland 15 duizend collectanten langs de deuren. Ze haalden daarbij € 1,25 miljoen op voor het werk van Amnesty. Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen profiteert van de mensenrechten. Om dat te bereiken doet Amnesty onderzoek naar schendingen van deze rechten en voert daar actie tegen. Regelmatig worden daarin successen geboekt. Z

o werd onlangs in Indonesië gewetensgevangene Johan Teterissa vrijgelaten. Hij werd in juni 2007 opgepakt nadat hij deelnam aan een vreedzame demonstratie in Ambon, de hoofdstad van de Molukken, waarbij de verboden Benang Raja-vlag werd ontvouwd. Amnesty International beschouwde hem als gewetensgevangene die vastzat omdat hij met anderen vreedzaam voor zijn mening uitkwam. Jarenlang voerde Amnesty actie voor zijn vrijlating.

Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde voor de organisatie.

Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen.

De plaatselijke coördinatoren hopen ook dit jaar weer op een goede opbrengst, maar zoeken hiervoor nog enkele collectanten, in het bijzonder in Genemuiden.

Wie een paar uurtjes vrij wil maken  of verdere informatie wenst, kan contact opnemen met Janny Nijmeijer, Zwartsluis (janny.nijmeijer@home.nl ; tel.038 3867744 of 0624169743), Corina Polman, Genemuiden (corinapolman@msn.com ;  tel. 038 3858414) of Dick van Voorst, Hasselt (dick@voorstmail.nl ; tel.038 4772563).

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500