Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
11 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Meepraten over toekomst gemeente

Geplaatst op: 25 april 2019

De gemeente Zwartewaterland werkt aan de nieuwe omgevingsvisie. Daarvoor willen zij graag in gesprek met bewoners om hun ideeën, ambities en perspectief op te halen. De gemeente organiseert daarom van 14 t/m 22 mei een reeks van 4 Ontmoetingen in de verschillende kernen en het buitengebied.

Vervolgens wordt het samen afgesloten tijdens de slotontmoeting. Hoe zien bewoners de toekomst? Hoe ziet het leven er over 20 jaar uit? Wat betekenen ontwikkelingen op gebied van innovatie, digitalisering en duurzaamheid voor ons als inwoners van Zwartewaterland, voor uw bedrijf of organisatie en voor de gemeente? Wat vinden we belangrijk met elkaar in Zwartewaterland? Daarover gaat de gemeente graag met bewoners in gesprek.

Samen met bewoners wil de gemeente Zwartewaterland een beeld krijgen van die toekomst en de ambities vastleggen in de Omgevingsvisie. In die visie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden als het om de leefomgeving gaat: over alles wat men ziet, ervaart, hoort en ruikt. Dit kan over gebouwen, wegen, stoepen en water gaan, maar ook over gras, bomen en monumenten. Over vergrijzing, het omgaan met polders, bereikbaarheid, wel of geen winkels. Over gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In de Omgevingsvisie denken we vanuit de maatschappelijke opgaven voor de fysieke leefomgeving, maar ook het sociaal domein.

“Bewoners weten het beste wat er in hun omgeving en hun leven belangrijk is en zijn de expert. Daarom is hun mening juist zo waardevol en doet er toe. Wij komen straks naar hen toe om met hen hierover in gesprek te gaan. Dat vormt voor ons een belangrijke basis voor onze nieuwe omgevingsvisie” vertelt Albert Coster, wethouder van de gemeente Zwartewaterland.

Ontmoetingen op 14, 15, 21 en 22 mei 2019

De Ontmoetingen van de Omgevingsvisie Zwartewaterland vinden plaats op 14, 15, 21 en 22 mei 2019. Tijdens deze interactieve avonden komt er een inspirerende spreker, waarna bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een aantal thema’s. Deze thematafels zijn toegespitst op onderwerpen die spelen in de betreffende kern of het buitengebied. Meer informatie staat op www.zwartewaterland.nl/ontmoetingen. U kunt zich hier ook aanmelden. De gemeente hoopt u en alle geïnteresseerde bewoners hier te ontmoeten.

Locatie en tijd ontmoetingen

Zwartsluis         dinsdag 14 mei – Sluuspoort – aanvang 19:30 (inloop vanaf 19:00 uur)

Hasselt             woensdag 15 mei – De Herderin – aanvang 19:30 (inloop vanaf 19:00 uur)

Genemuiden      dinsdag 21 mei – De Kaaihof – aanvang 19:30 (inloop vanaf 19:00 uur)

Buitengebied     woensdag 22 mei – de Driester – aanvang 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)

 

De Slotontmoeting vindt plaats op 11 juni. De locatie wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500