Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
29 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Jaarvergadering HSV Zwartewater (ingezonden)

Geplaatst op: 9 mei 2019

Hierbij nodigen wij al onze leden uit voor de

ALGEMENE JAARVERGADERING

Welke zal worden gehouden op: Maandag 20 Mei 2019

In de Kantine van de IJsbaan Vereniging.

Aanvang: 20.00 uur.

AGENDA:

 1. Opening.
 2. Notulen.
 3. Mededelingen en ingekomen stukken.
 4. Jaarverslag Secretaris
 5. Jaarverslag Penningmeester
 6. Verslag Kascontrole Commissie
 7. Verkiezing Lid kascommissie
 8. Verslag jeugdcoördinator.
 9. Verslag Controleur
 10. Pauze
 11. Vaststelling contributie 2020.
 12. Bestuursverkiezing
 13. Rocky van Duivenvoorde aftreden en herkiesbaar.
 14. Verslag Karpercommissie
 15. Rondvraag
 16. Beantwoording Rondvraag
 17. Sluiting.

Het bestuur.

 

 

 

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500