Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
25 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Minder spijbelaars op de scholen

Geplaatst op: 11 juni 2019

Minder leerlingen die tijdens een schooljaar opvallend vaak niet aanwezig zijn. Ook het zogenoemde luxeverzuim op de scholen in Zwartewaterland daalt. Dat blijkt uit het leerplichtverslag. Het percentage voortijdig schoolverlaters is in deze regio relatief laag.

Het aantal meldingen van signaal-verzuim is ten opzichte van het vorige schooljaar gedaald van 140 naar 123. Ook de meldingen van luxeverzuim zijn gedaald. Waar er vorig schooljaar nog 23 meldingen binnen kwamen, zijn dit er nu 7. Het schooljaar 2017-2018 telde in Zwartewaterland 31 voortijdig schoolverlaters. De hoogste uitval is onder de 18- en 19 jarigen. Samen met de jongere wordt bij uitstroom gekeken naar een passend vervolg.

Mogelijk is de daling van het signaal-verzuim het gevolg van de steeds betere zorgstructuur op scholen, denkt de gemeente. Wanneer een jongere niet op school is wordt er contact gezocht met de jongere en de ouders, zodat het verzuim direct opgemerkt wordt. Ook hebben alle voortgezet onderwijs en MBO scholen in de regio een spijbelspreekuur. In dit spreekuur gaat de leerplichtambtenaar in een vroeg stadium in gesprek met de jongere.

In de afgelopen jaren is fors ingezet op luxe verzuim. Dit werpt nu zijn vruchten af. Ook scholen zetten zich in om luxe verzuim tegen te gaan. Zo proberen ze studiedagen slim in te plannen, bijvoorbeeld de vrijdag voor de vakantie. Samen met de scholen is voor de regio IJssel-Vecht een programma Vroegtijdig Schoolverlaters opgesteld. Geconcludeerd is dat het percentage voortijdig schoolverlaters in deze regio relatief laag is. In het programma is veel aandacht voor preventie, maar ook ondersteuning van uitgestroomde jongeren in een kwetsbare positie en begeleiding in de loopbaanoriëntatie komen aan bod.

Wethouder Maarten Slingerland: “We willen dat kinderen in Zwartewaterland zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het volgen van onderwijs is hierbij heel belangrijk. In het afgelopen schooljaar hebben we ingezet op de samenwerking met scholen en instellingen en consulenten die zich bezig houden met jeugdhulp. Schoolverzuim is een signaal dat het niet goed gaat met een kind. De leerplichtambtenaar vervult hierin een schakelrol. We bekijken wat een jongere nodig heeft om gezond en veilig op te groeien. We kijken terug op een goed jaar waarin de verbindingen tussen onderwijs, leerplicht en jeugdhulp steeds meer vorm krijgen.”

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500