Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
5 maart 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

College: uitbreiding Vebe op Zevenhont-Zuid

Geplaatst op: 18 juni 2019

Wie over een paar jaar Genemuiden vanuit Hasselt binnenrijdt, ziet aan de rechterkant als eerste een nieuwe locatie van Vebe. Dat is althans het geval als de gemeenteraad komende maandag akkoord gaat met een collegevoorstel. Burgemeester en wethouder vinden dat het bedrijf op ongeveer 15 hectare van Zevenhont-Zuid mag uitbreiden. “Het sociaaleconomisch belang is van dusdanige omvang dat het opweegt tegen de landschappelijke impact”, aldus het college.

Dat wijst erop dat de Condor Group, waarvan Vebe onderdeel is, de grootste werkgever van Zwartewaterland is. Bijna duizend mensen werken bij de tapijtfabriek, die momenteel twaalf locaties heeft in Genemuiden, Hasselt, Zwolle en Dedemsvaart. Dat brengt veel verkeersbewegingen met zich mee, die op een centrale plek in Genemuiden sterk verminderd kunnen worden.

Uit onderzoek blijkt dat de uitbreiding van het industrieterrein op milieugebied ‘vergunbaar’ lijkt. Ook de provincie wil daarom meewerken, ondanks de natuurwaarden van polder Mastenbroek. Ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu staat welwillend tegenover het plan, zo blijkt uit het collegevoorstel. Een alternatieve locatie in Genemuiden is ook niet voorhanden, volgens het college. Wel is onderzoek gedaan naar de andere kant van de provinciale weg, maar daar zou het bedrijf teveel het uitzicht van bewoners en het zicht op de woonkern van Genemuiden wegnemen.

De locatie op Zevenhont-Zuid biedt bovendien de mogelijkheid om de verkeerssituatie op het bedrijventerrein te verbeteren. De ontsluiting met één rotonde is nu niet ideaal. Momenteel loopt er nog een onderzoek naar hoe de verkeersontsluiting het beste kan worden aangepakt. Een extra rotonde en afrit én betere fietsverbindingen zijn daarvan belangrijke onderdelen. Met realisatie van het plan zou het bedrijventerrein landschappelijk ook beter kunnen worden ingepast, meent het college. Het bedrijf moet ook zorgen voor een zeer duurzaam plan.

Het uitbreidingsplan staat los van verdere uitbreiding van het bedrijventerrein. Die moet verder plaatsvinden op Zevenhont-Oost. De gemeenteraad buigt zich komende maandag 24 juni over het voorstel.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500