Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
29 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen

Geplaatst op: 27 juni 2019

De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft ingestemd met het nieuwe gemeentelijk Onderwijskansenbeleid ‘Gelijke kansen voor ieder kind’. Aanleiding is een andere verdeling van ‘onderwijsgeld’ vanuit het Rijk. Doel van het nieuwe beleid is dat ieder kind uit Zwartewaterland met gelijke kansen de onderwijsloopbaan kan doorlopen. Belangrijke thema’s zijn het voorkomen van onderwijs- en ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen en de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp.

Andere thema’s zijn de integratie van anderstalige kinderen en hun ouders, taalontwikkeling, sociaal emotionele en motorische ontwikkeling en hulp bij het opvoeden en opgroeien. Met de vaststelling van het Onderwijskansenbeleid zijn de uitgangspunten voor de komende jaren op hoofdlijnen bepaald. De gemeente gaat deze uitgangspunten samen met lokale partners verder uitwerken in een uitvoeringsprogramma.

Voorkomen van onderwijs- en ontwikkelingsachterstand

De gemeente wil onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen zoveel mogelijk voorkomen. Daarom wordt de voor- en vroegschoolse educatie (vve) uitgebreid via de peuterspeelgroepen. Zo zijn er plannen om vanaf september 2019 kosteloos een derde dagdeel op de peuterspeelgroep aan te bieden. Daarmee kunnen alle kinderen optimaal van het vve-programma profiteren.

Verbinding met preventiebeleid jeugd

Wethouder Maarten Slingerland: “We kunnen de schoolloopbaan van een kind niet los zien van opvoeden en opgroeien. Daarom verbinden we het Onderwijskansenbeleid met het Preventiebeleid Jeugd.” Het preventiebeleid is er op gericht problemen bij kinderen en jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren en waar mogelijk te voorkomen.

“We willen ieder kind zoveel mogelijk meegeven. En we bieden extra ondersteuning aan kinderen die een risico lopen op een achterstand of deze al hebben. Samen bouwen we aan een sterke basis om onze jeugd gezond, veilig en kansrijk te laten opgroeien. Gewoon in hun eigen omgeving.”

Meer mogelijkheden door extra financiële middelen van het Rijk

Het Rijk heeft het geld voor onderwijsachterstanden anders verdeeld over gemeenten. Voor Zwartewaterland betekent de nieuwe verdeling een grote toename van het budget. Goed nieuws, omdat hiermee de onderwijskansen voor kinderen in Zwartewaterland kunnen worden vergroot. Tegelijkertijd reden voor Zwartewaterland om het beleid aan te passen.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500