Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
26 november 2020 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente wil toegankelijkheid verbeteren

Geplaatst op: 7 november 2019

Het college van de gemeente Zwartewaterland heeft een Lokale Inclusie Agenda vastgesteld. Die moet de positie van mensen met een beperking versterken. Het kan gaan om toegankelijkheid in de openbare ruimte, maar ook om toegankelijkheid van informatie of werk. Met de Lokale Inclusie Agenda geeft de gemeente uitvoering aan het VN-verdrag over de rechten van personen met een beperking.

Inwoners met een beperking moeten onbeperkt kunnen meedoen in de samenleving. In de praktijk ervaren zij toch regelmatig belemmeringen bij het wonen, werken en recreëren. Wethouder Gerrit Knol: “Met de Lokale Inclusie Agenda willen we deze belemmeringen wegnemen. We gaan bijvoorbeeld aan de slag met begrijpelijke informatie op de gemeentelijke website, maar ook met knelpunten in de openbare ruimte zoals te hoge stoepranden. En het recht van mensen met een beperking op werk dat bij hen past staat hoog op de agenda.”

Meepraten over lokale inclusie?

‘Niets over ons, zonder ons’, zo luidt het credo in het VN-verdrag Handicap. Wethouder Gerrit Knol: “We betrekken graag ervaringsdeskundigen bij vraagstukken over lokale inclusie. Inwoners met een beperking weten immers het beste welke belemmeringen zij ervaren in onze gemeente. We nodigen u dan ook van harte uit om mee te praten.”

Wilt u deelnemen in een werkgroep Lokale Inclusie of heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar sociaaldomein@zwartewaterland.nl.

Lokale inclusie integreren in gemeentelijk beleid

De Lokale Inclusie Agenda is een eerste vertrekpunt bij verdere beleidsontwikkeling op alle gebieden. De gemeente wil breed naar dit thema kijken en het beleid hierop afstemmen. Inclusief beleid biedt uiteindelijk iedereen voordelen, niet alleen voor inwoners met een beperking. Zo is een toegankelijke website of het creëren van voldoende rust- en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte prettig voor alle inwoners.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500