Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
29 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Meer kolonievogels, minder watervogels

Geplaatst op: 12 november 2019

Het gaat goed met de kolonievogels en bijzondere broedvogelsoorten in De Wieden. Vooral in de hoogwaterzone bij Giethoorn blijft het aantal kolonievogels stijgen. Ook zijn er meer aalscholvers in de Bakkerskooi dan vorig jaar. Dat blijkt uit de vogeltellingen van het afgelopen jaar.

Medewerkers en vrijwilligers van Natuurmonumenten telden in de hele Wieden bijzondere soorten. Opvallende nieuwe en zeldzame soorten zijn onder meer de kwartel, de porseleinhoen en de roodmus. Ook met de roerdomp  en de lepelaar gaat het dit jaar goed, terwijl het aantal bruine kiekendieven en purperreigers afnamen ten opzichte van vorig jaar.

Naast de zoektocht naar bijzondere soorten in de hele Wieden, inventariseerden de tellers alle soorten in ruwweg het gebied tussen Dwarsgracht en Sint Jansklooster. Dat is een van de zes deelgebieden. Elk jaar inventariseert Natuurmonumenten een van die gebieden, zodat na zes jaar vergelijkingen getrokken kunnen worden.

En die vallen dit jaar juist niet gunstig uit. Het aantal soorten broedvogels nam licht af vergeleken bij topjaar 2013. Ook zijn er veel minder broedterritoria dan in dat jaar, hoewel het aantal wel hoger ligt dan in 2007. Opvallend is dat minder watervogels tot broeden komen in De Wieden, terwijl het beeld voor de bosvogels, rietvogels en ganzen gunstiger is. Het aantal rietzangers, een Natura2000-soort, steeg bijvoorbeeld flink. Komend jaar wordt er in De Wieden onderzoek gedaan naar de invloed van veranderingen in de natuur op broedvogels.

Aan de vogeltellingen van Natuurmonumenten werken ongeveer 25 vrijwilligers mee. Die zijn allemaal verantwoordelijk voor een telgebied, die ze tijdens het seizoen meerdere malen voor dag en dauw bezoeken. Verreweg het grootste deel van het deelgebied van dit jaar was alleen per boot bereikbaar. Natuurmonumenten zoekt nog vrijwilligers die helpen bij het tellen van vogels. Geïnteresseerd? Stuur dan een email naar: j.prescher@natuurmonumenten.nl.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500