Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
25 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Informatieavond over weidevogelbeheer

Geplaatst op: 15 november 2019

Op 21 november om 20.00 uur organiseert de Agrarische Natuur Vereniging Camperland in het Trefpunt te Mastenbroek een informatieavond voor het afsluiten van contracten weidevogelbeheer binnen de IJsseldelta. Het beheer heeft betrekking op de jaren 2020 en 2021. Vervolgens zal naar verwachting deze periode, na een positief besluit van de minister, weer worden verlengd.

Het beheer is gebaseerd op de regeling Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb)  van de provincie Overijssel. Met deze regeling wil de provincie de weidevogels zoveel mogelijk tegemoet te komen met aangepaste bewerking en gebruik van de landerijen. In de IJsseldelta zijn al voor meer dan 700 ha contracten gesloten voor o.a. uitgesteld maaien, kruidenrijk grasland, uitrijden ruige mest en inrichting plas dras. Stuk voor stuk maatregelen welke de weidevogels ten goede komen. De IJsseldelta is het belangrijkste weidevogelgebied in Overijssel. Kritische soorten als Grutto, Wulp en Tureluur komen hier nog in behoorlijke aantallen voor. Zonder een goed beheer van de agrariërs en de vrijwilligers zouden deze soorten  dramatisch achteruit gaan.

Op deze info avond vertelt onze weidevogel coördinator u alles over de verschillende mogelijkheden van beheer en de daarbij behorende vergoedingen. Overige informatie kunt u opvragen via info@anv-camperland.nl.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500