Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
26 januari 2022 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Aandacht voor sportkantines en buitenruimtes

Geplaatst op: 20 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Startnotitie Sport en bewegen vastgesteld. In de Startnotitie Sport en bewegen vertaalt de gemeente de ambities uit het Nationaal Sportakkoord in Zwartewaterlandse ambities. Deze ambities werkt de gemeente de komende maanden uit in een beleidsnota. De sportverenigingen worden hier nauw bij betrokken.

Zwartewaterland richt zich op een gezonde leefomgeving die uitnodigt om te bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. In de visie ‘Schouder aan schouder’ van het sociaal domein wordt al de link gelegd met de thema’s “Ik voel me gezond en vitaal” en “Iedereen doet mee”. Wethouder Gerrit Knol: “Sporten moet voor iedereen mogelijk zijn. Deelname aan een sportvereniging of bewegen in de openbare ruimte zorgt bijvoorbeeld vaak voor ontmoetingen. Het stimuleert sociale contacten en je doet mee! Met de inzet van de buurtsportcoaches en in samenwerking met de sportverenigingen maken we sport en bewegen toegankelijker voor inwoners met een beperking, laag inkomen of migratieachtergrond. Maar ook in het kader van gezondheid willen we mensen motiveren om te sporten.”

Plezier en veiligheid staan hierbij voorop. Niet alleen positief coachen is een belangrijk speerpunt. Ook de sfeer onderling. Knol: “Gezondheid krijg je maar je kunt er zelf wel veel aan doen om die goed te houden. Denk aan je leefstijl. Verantwoord eten en drinken, niet roken en bewegen. In de sport komt dit bij elkaar. Daarom is het dan ook bijzonder dat de kantines daarmee vaak in tegenstelling zijn. Gelukkig komen er steeds meer gezonde kantines. Daarover willen we ook met de verenigingen in gesprek gaan.”

Meer inzetten op buitenactiviteiten

Eén van de ambities van de gemeente is dat in 2022 een groot deel van de jeugd meer buiten speelt.  Knol: “Zo willen we in samenwerking met de buurtsportcoaches meer gaan inzetten op maandelijkse (buiten)activiteiten. Hierbij houden we rekening met de verschillende leeftijden en doelgroepen.” Ook naar de inrichting van de buitenruimte wordt gekeken.

Wethouder Maarten Slingerland: “We ontwikkelen een plan om de buitenruimte zo in te richten dat ontmoeten, sport en beweging samen komen. Dit plan maken wij samen met de inwoners. Via een vragenlijst gaan wij inwoners vragen wat zij belangrijk vinden als het gaat om bewegen en ontmoeten in de buitenruimte. Een mooi voorbeeld van de verbinding tussen het fysieke en sociale domein.”

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500