Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
15 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Steun Ons Zwemuurtje via ‘online’ collecte

Geplaatst op: 25 maart 2020

Van 30 maart t/m 4 april zouden in Zwartewaterland circa 120 collectanten op pad gaan om te collecteren voor het fondsgehandicaptensport. 50% van de collecte-opbrengst blijft in Zwartewaterland, omdat dit bedrag terechtkomt bij “Ons Zwemuurtje” een zwemvereniging voor mensen met een  verstandelijke en/of lichamelijke beperking, waarvan veel leden in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis wonen.

“Maar dit jaar stelt het coronavirus ons voor grote problemen”, stellen Renate van Dalfsen en Ad Theil, die de organisatie van deze collecte in Zwartewaterland organiseren. Ze vinden het niet verantwoord om de collectanten langs de huizen te laten gaan. De landelijke organisatie staat hier ook echter, maar door het cancelen van de collecte loopt die wel 525.000 euro mis.

“Wij willen dat voorkomen. We hebben nu gezamenlijk afgesproken dat we aan iedereen vragen om de gebuikelijke bijdrage, die men gewend is te geven bij de huis aan huis collecte nu te storten op rekening van “Ons Zwemuurtje” in de collecteweek.

(IBAN:NL80 Rabo 0321413741 met vermelding: collecte FGS 2020)

“We gaan 14 dagen na de collecte het rechtmatige deel van het fonds gehandicaptensport afstorten naar deze organisatie. Wij hopen, dat u begrip heeft voor deze situatie en dat u toch op deze manier met gulle hand wilt geven”, aldus Renate van Dalfsen en Ad Theil,

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500