Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
19 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Visie op toekomst Zwartewaterland staat online

Geplaatst op: 25 mei 2020

Vanaf maandag staat de Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland online. Deze visie is het resultaat van de gesprekken met inwoners en organisaties tijdens Reisbureau Kijk ’38 en de Ontmoetingen. Een animatie geeft de zes ambities van de Ontwerp Omgevingsvisie weer. De gemeente nodigt haar inwoners uit om te kijken op www.zwartewaterland.nl/omgevingsvisie en een schriftelijke reactie achter te laten.

De gemeente is met Reisbureau Kijk ’38 en tijdens de Ontmoetingen in gesprek gegaan met inwoners om hun ‘ideeën, ambities en perspectief’ op te halen. Deze inbreng is verwerkt in de Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland.  “Deze omgevingsvisie is samen met veel inwoners en organisaties uit de gemeente ontwikkeld.
De verschillende bijdragen weerspiegelen het karakter van Zwartewaterland: een plattelandsgemeente, maar met een sterk industrieel karakter. Dat is ook de kracht van Zwartewaterland”, zegt wethouder Harrie Rietman.

Die verscheidenheid is prachtig maar kan, bij het nemen van grote beslissingen, tot tegengestelde belangen en opvattingen leiden. Rietman: “De omgevingsvisie is dan ook geen blauwdruk, maar maakt het voor iedere situatie mogelijk om een afweging te maken tussen de verschillende belangen. In de omgevingsvisie staat welke opgaven we als gemeente hebben en welke ambities we hebben.”

In de visie staan de volgende zes ambities: ‘Samenwerkend Zwartewaterland bereikt meer’, ‘Een uitnodigende leefomgeving om te bewegen, ontmoeten en verblijven’, ‘Nieuwe energie en klimaatadaptatie krijgen de ruimte’, ‘Een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving’, ‘Beleef de mix van cultuur en ondernemen in Zwartewaterland’ en ‘Ons buitengebied is klaar voor de toekomst’.

Inwoners kunnen voor 8 juni online of schriftelijk laten weten wat zij van de Ontwerp Omgevingsvisie
Zwartewaterland vinden Wethouder Rietman meldt dat hij graag de Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland had gepresenteerd tijdens een bijeenkomst. “Onze inwoners weten het beste wat er in hun omgeving en hun leven belangrijk is. Daarom hadden we graag het resultaat van het participatieproces, de Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland, in een bijeenkomst aan de inwoners gepresenteerd om te horen wat zij ervan vinden. Helaas is dat door de huidige coronamaatregelen op dit moment niet mogelijk. Ik nodig de inwoners dan ook van harte uit om te kijken op www.zwartewaterland.nl/omgevingsvisie. Hier staat ook een animatie met uitleg over de omgevingsvisie.”

Via het reactieformulier op die website kunnen inwoners een reactie achter laten of een schriftelijke reactie sturen naar Gemeente Zwartewaterland, Ontwerp Omgevingsvisie Postbus 23, 8060 AA Hasselt.

Wethouder Rietman legt het vervolgproces uit. “De ontvangen reacties bieden we samen met de Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland aan de gemeenteraad aan om het vrij te geven voor de officiële inspraak. Dit betekent dat de Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland formeel ter inzage gaat en iedereen zienswijzen kan indienen. De gemeente reageert op de zienswijzen en past eventueel de ontwerp visie aan. Vervolgens leggen we de visie ter definitieve vaststelling aan de raad voor.”

De verwachting is dat de Ontwerp Omgevingsvisie Zwartewaterland op 1 september ter inzage gaat. Dit houdt in dat er voor het einde van het jaar een definitieve Omgevingsvisie Zwartewaterland is.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500