Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
19 oktober 2020 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

‘Soms druk op dijken rond Zwarte Water en Zwarte Meer’

Geplaatst op: 5 juni 2020

Recreanten, zoals wandelaars en fietsers, zoeken steeds meer hun ontspanning op de dijken in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Vooral bij mooi weer en door het zoeken naar ruimte om zich te houden aan de maatregelen van het RIVM neemt het aantal recreanten toe. Niet iedereen blijft hierbij op de gebaande paden, Samen met andere eigenaren en pachters van dijken roept het waterschap op om op de daarvoor bestemde routes te blijven.  

Niet alle dijken in het gebied van WDODelta zijn in eigendom van het waterschap. Ook particulieren en andere organisaties hebben gedeelten in eigendom. Bijvoorbeeld natuurorganisaties en gemeenten.  Deze dijken zijn vaak niet opengesteld voor recreatie. Steeds vaker zien zij zich genoodzaakt bordjes te plaatsen om ongewenst bezoek te weigeren. Dit geldt vooral voor dijken langs de IJssel, de Vecht, het Zwarte Water en het Zwarte Meer.

Het waterschap stelt zelf de eigen dijken open voor recreatie met inachtneming van een aantal spelregels. Zo is het belangrijk dat men op de openbare wegen fietst of wandelt en daarvan niet afwijkt. Daarnaast moeten honden aangelijnd zijn en mag vee en fauna niet worden verstoord. Ook ruiters wordt nadrukkelijk gevraagd alleen van bestaande wegen gebruik te maken.

Gepubliceerd door Erik Driessen

One thought on “‘Soms druk op dijken rond Zwarte Water en Zwarte Meer’

  1. Ben Koster schreef:

    Waarom wordt niet aangegeven waar wel en waar niet ? Zoals het nu verteld wordt is het veel te algemeen. Bijvoorbeeld : op welke dijken langs de IJssel mag ik niet wandelen ? En waar het niet mag gewoon duidelijk aangeven dat het verboden is. Geen twijfel… gewoon duidelijk !

Comments are closed.

Van Dijk Containers 500