Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
17 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Bewoners ongerust over herinrichting Binnenhaven

Geplaatst op: 13 september 2021

(Ingezonden brief) Onlangs heeft de gemeente plannen gepresenteerd om de binnenhaven te gaan herinrichten. De werkzaamheden betreffen plaatsen van nieuwe damwanden, parkeerplaatsen te verplaatsen en een wandelboulevard aan te leggen enz.

Dit leverde veel vragen bij de bewoners op, na gestelde vragen bij de gemeente en een inloopavond werd de omgeving niet geheel gerust gesteld. De buurt maakt zich nogal zorgen rondom de voorgenomen werkzaamheden zoals de parkeerplaatsen en het ‘vracht’verkeer wat de omgeving parten speelt m.b.t. gevelschades e.d.

Enkele woningen hebben scheuren in de gevels als gevolg van mogelijke verzakking als gevolg van zakkende funderingen.

Vele woningen zijn rond de 100 jaar oud en zijn veelal gefundeerd op houten palen welke door een wisselende grondwaterstand kunnen worden aangetast. Waardoor de woningen onvoldoende gefundeerd zijn en er verschillende spanningen op gevels en fundering komen te staan met scheurvorming tot gevolg. Ook heeft hierop het langs denderende vrachtverkeer nadelige invloed door trillingen enz.

Een slecht voorteken als er ook nog eens werkzaamheden gepland staan. De gemeente is meermaals over deze gevelschade geïnformeerd, maar heeft hier tot heden geen actie op ondernomen. Je zou verwachten dat als je met een herinrichting gaat beginnen vooraf een gedegen buurt onderzoek gaat uitvoeren en je niet enkel concentreert op de oeverconstructie.

Ook is de gemeente van voornemen om de karakteristieke binnenhaven te voorzien van roestbruine stalen damwanden, (welke ook bijvoorbeeld toegepast is in de industriehaven). Dit zal onherroepelijk gevolgen hebben voor de karakteristieke uitstraling die de binnenhaven nu heeft. Aan de Westerkaai is nu ook al stalen damwand toegepast maar wat er terugkomt is een heel ander type welke niet is te vergelijken met wat er nu is, en juist dit is beeldbepalend.

Vanuit een burger initiatief is er een alternatief aangedragen welke duurzamer is en de binnenhaven hierbij het karakteristieke eigenschap behoud, en in feite goedkoper is qua levensduur.

Echter houdt de gemeente vast aan hun besluit. Bij de gemeente ontbreekt helaas veel kennis op dit gebied en men maakt gebruik van adviesbureaus welke geen enkele binding hebben met de woonkern. Ook geeft de gemeente aan binnen de raad vast gestelde besluiten te handelen, qua budget en levensduur van de materialen. Het is dan ook jammer dat juist in deze specifieke karakteristieke omgeving er  zo word omgegaan.

In het verleden is er al zoveel ten gronde gericht wat helaas niet meer terug te draaien is. Juist dit willen de buurt bewoners voorkomen dat hier ook weer verkeerde keuzes worden gemaakt.

Het is jammer dat de gemeente het burgerinitiatief ter zijde schuift enkel omdat hier niet voldoende budget voor zou zijn. Terwijl bij de realisatie van de “Kaaibrug” kosten nog moeite gespaard zijn en waar met enige regelmaat de lantaarnpalen omver worden gereden omdat er nog steeds “te” veel vrachtverkeer rondom de haven is welke ook enorm belastend is voor de oeverconstructies.

Dat de gemeente niet mee gaat met de aangedragen alternatieven is heel jammer want hiermee wordt wel weer gemeenschapsgeld verkwist. Mede te weten dat de damwanden aan de westerkaai niet echt aan vervanging toe zijn.

Deze damwand constructie bevind zich nog in een degelijke staat en met een conserverende opwaardering en vernieuwing van de verankering aan de achterzijde (waar zich het probleem in feite zich bevind) kan deze oeverconstructie nog vele jaren mee. Omdat de staalkwaliteit van deze bestaande damwanden anders is dan de nieuwe damwanden van heden ten dage.

Dit is duidelijk te zien bij het t`Veer hier vallen de gaten al in de constructie terwijl deze damwanden minder oud zijn dan aan de westerkaai.

De gemeente kan door opwaardering van de oeverconstructie aan de westerkaai zeel veel gemeenschapsgeld besparen. Het is dan ook jammer dat de gemeente niet meegaat in het voorgestelde burgerinitiatief welke met een waterbouw achtergrond tot stand is gekomen.

De gemeente heeft een mooi opgestelde flyer gemaakt waarin enkele impressie getekende foto’s zijn weergegeven. Hiermee word de situatie mooier weergegeven dan het in werkelijkheid zal worden. Veelal wordt de situatie vanaf de wal beken en niet vanaf het water, en dat maakt wel een verschil. Zeker ook in gebruiksgemak. Bij stalen damwanden is het anders afmeren met een bootje dan bij een vlakke kade.

De bewoners hopen dat de gemeente de voorgenomen herinrichting opnieuw gaat bekijken en vooraf een gedegen onderzoek gaat doen naar de woningen die aan de haven staan. Om zo eventuele schades die zouden kunnen gaan ontstaan te voorkomen of te beperken.

De bewoners zijn nog in overweging om verdere stappen te gaan ondernemen om een gedegen onderzoek vooraf af te dwingen bij de gemeente en dat de gemeente opnieuw gaat kijken of de materiaalkeuzes wel ten goede komen aan de omgeving.

J. v.d. Berg namens de bewoners Binnenhaven

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500