Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
8 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Eerste vluchtelingen welkom aan de Kamperzeedijk

Geplaatst op: 12 maart 2022

Units worden naar de Kamperzeedijk gebracht.

Voor vluchtelingen uit Oekraïne komt in de gemeente Zwartewaterland een noodopvang aan de Kamperzeedijk. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven bereiden deze locatie met een groot aantal vrijwilligers voor op de komst van de vluchtelingen. Naar verwachting kan de noodopvang vrijdag 18 maart in gebruik worden genomen. De Kamperzeedijk biedt dan plek aan zo’n 40 vluchtelingen. Ondertussen worden de mogelijkheden onderzocht voor uitbreiding op deze locatie.

Deze week riep de gemeente iedereen op om initiatieven te melden. Waar dat mogelijk is, wil de gemeente deze initiatieven faciliteren en als dat nodig blijkt ook coördineren. De afgelopen dagen is de gemeente in gesprek gegaan met een aantal initiatiefnemers.

Voor de noodopvang zijn meerdere locaties in beeld. Op basis van de beschikbare faciliteiten bleek de voorgestelde locatie aan de Kamperzeedijk het meest geschikt voor de eerste noodopvang. Met initiatiefnemers Betap en HEUTBOUW zijn de afgelopen dagen de plannen verder uitgewerkt.

Veel enthousiaste acties

Burgemeester Eddy Bilder bewondert de inzet van de betrokkenen om de opvang aan de Kamperzeedijk mogelijk te maken. “Ik ben zeer onder de indruk van wat er gebeurt in onze samenleving om de vluchtelingen binnen onze gemeentegrenzen een tijdelijk en veilig thuis te bieden. Dat is echt ongekend. Er zijn al heel veel enthousiaste en welkome acties ontstaan.”

Op de locatie van de noodopvang aan de Kamperzeedijk zijn deze week woonuits geplaatst. Samen bieden die plek aan zo’n 40 vluchtelingen. Een groot aantal vrijwilligers werkt verder aan het gereed maken van de voorzieningen en het inrichten van de faciliteiten. Ook wordt onderzocht of op deze plek nog meer vluchtelingen kunnen worden opgevangen.

Het is de bedoeling dat vrijdag 18 maart de eerste vluchtelingen in de noodopvang kunnen worden gehuisvest. Met behulp van diverse vrijwilligers wordt gekeken hoe invulling kan worden gegeven aan zaken als onderwijs en dagbesteding.

Hartverwarmend

In de komende dagen onderzoekt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland of ook op andere plekken in de gemeente vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Zwartewaterland streeft naar opvang van zo’n 150 vluchtelingen in totaal.

Burgemeester Bilder: “De nood is hoog. Daarom is het hartverwarmend om te zien hoeveel bereidheid er binnen onze gemeente is om te helpen. Ik kan daar alleen maar mijn waardering voor uitspreken.”

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500