Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
25 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Aanleg fietspad Zwolsesteeg dit najaar van start

Geplaatst op: 28 april 2022

De Zwolsesteeg in Genemuiden krijgt een vrijliggend fietspad. De plannen hiervoor zijn klaar. De gemeente Zwartewaterland heeft de intentie om in het najaar te starten met de aanleg van het fietspad.

Met de plannen voor het vrijliggende fietspad sluit het college van B&W aan bij de wens van de gemeenteraad. Die sprak hier eerder dit jaar de voorkeur voor uit als alternatief voor de inrichting van de Zwolsesteeg tot fietsstraat.

Met de keuze voor deze variant moet de verkeersveiligheid van de fietsers beter worden gewaarborgd. Daarom heeft de gemeenteraad voor dit plan ook extra geld beschikbaar gesteld. “Met de plannen die er nu liggen, sluiten we goed aan bij de wens van de gemeenteraad”, aldus wethouder Maarten Slingerland. “Hiermee krijgt ook het laatste deel van de fietsroute Genemuiden Zwolle een vrijliggend fietspad. Zo spelen we in op de groei van het aantal schoolgaande fietsers die in de komende jaren ook gebruik gaan maken van de Zwolsesteeg. Bovendien blijft de huidige rijbaan van de Zwolsesteeg zo goed beschikbaar voor zwaar gemotoriseerd (landbouw) verkeer.”

Verbinding met een nieuwe fietsbrug

Het fietspad gaat straks voor een deel over het al bestaande vrijliggende fietspad aan de andere kant van de Wetering langs het zuidelijk deel van de Zwolsesteeg. Met een nieuwe fietsbrug wordt de verbinding gemaakt met het nieuw aan te leggen fietspad langs de rijbaan. Ook fietsers vanaf de Korenbeltweg kunnen straks aansluiten op dit vrijliggende fietspad.

De aanleg van het nieuwe fietspad staat op de planning voor het najaar. Dit gebeurt in afstemming met de werkzaamheden die de komende  tijd in de omgeving plaats gaan vinden. Meer informatie over de plannen voor het vrijliggende fietspad staat op www.zwartewaterland.nl/zwolsesteeg.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500