Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
17 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Ingezonden dankbetuiging familie Ploeg-Vinogradsky

Geplaatst op: 15 juni 2022

Lieve mensen,

In de vroege ochtend van donderdag 24 februari 2022 veranderde er iets voorgoed in onze gedachten en in ons leven en in het leven van onze familie en vrienden in Oe- kraïne. Doordat we op de avond van 23 februari vanwege een live-uitzending onze telefoon per ongeluk aan hadden laten staan, werden we ’s nachts gewekt door een onophoudelijk stroom van binnenkomende berichtjes dat er zware bombardementen uitgevoerd weren op vele steden in Oekraïne en dat onze familie en vrienden in nood waren. Vanaf dat moment veranderde binnen enkele uren ons hele leven. Het dagelijk- se leven stond plotseling in het licht van de directe nood van onze naasten, die ons lief en dierbaar zijn. Ogenschijnlijk belangrijke doelen die we ons steeds gesteld hadden, veranderden in een oogwenk tot nietszeggende onbelangrijke zaken. Op dat moment wisten we: “Hier moet gehandeld worden.” We belandden in een wereld vol hectiek, waarvan we het bestaan niet konden bevroeden, en niet wisten hoe deze zou gaan verlopen. In de loop van de dag hebben familie en vrienden het zware besluit moeten nemen om te vluchten, om hun land en bezittingen te verlaten, op de vlucht voor immens en dodelijk geweld. Het was voor hen én ons een voor mensen onmogelijke beslissing om te vertrekken naar een land waar je niet heen wilt, waar je bijna niemand kent, en waarvan je niet weet welke toekomst je daar te wachten staat. Er was echter geen andere keuze.

Aan onze kant hebben we direct onze dagelijkse werkzaamheden neergelegd, en hebben enerzijds direct alle mogelijkheden aangepakt om zoveel mogelijk familie en bekenden ergens onder te brengen, en anderzijds familie en vrienden gemobiliseerd om deze mensen op te pikken bij de Roemeens/Oekraïense grens.

De mens wordt tot niets teruggebracht als hij noodgedwongen zijn vaderland moet verlaten. Het leidt tot een onmachtig gevoel van vernedering, als je met niets de grens overgaat naar een wildvreemd land; afhankelijk van anderen: gezonde mensen, jonge kinderen, oude mensen, hoogzwangere vrouwen. Een rollercast van emoties komen over je heen: woede, pijn, verdriet, verslagenheid, onmacht en afschuw nemen bezit van je. Dat de emoties hoog opliepen en nog steeds hoog oplopen, zal voor iedereen te begrijpen zijn. Dat in dit geval spreken over politiek of oorzaak en aanleiding versus gevolg totaal ongepast is omdat dit de gewone onschuldige burger treft, zal ook ieder- een duidelijk zijn.

Al snel na de invasie werd de omvang van deze dodelijke en duivelse vernietiging duidelijk. Ons dagelijks leven kwam geheel te staan in dienst van de hulpverlening van deze vluchtelingen. Wekenlang waren we dag en nacht bezig met transport en huisvesting van vluchtelingen. In de weekenden hadden we tussen de 30
en 40 busjes rijden die heel Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en
Roemenië doorreden om vluchtelingen op te pikken; belangeloos! Dag en nacht reden deze jongens (en vrouwen). Een aantal van deze bikkels deinsden niet terug om al snel Oekraïne zelf in te reizen met gevaar voor eigen leven. Veel mensen hebben we op de trein of vliegtuig kunnen zetten omdat ze door omstandigheden op ongunstige plekken terecht waren gekomen.

Het organiseren van deze transporten nam zoveel tijd in beslag dat wij zelfs ’s nachts en zondags tijdens de kerkdiensten nog zaten te plannen. Een aantal goede vrienden hebben toen veel van deze werkzaamheden over genomen. Meerdere partijen zijn toen aangehaakt. Samen met een gevluchte Oekraïense jongedame, die de contacten onderhield met de vluchtelingen totdat ze afgeleverd waren in Nederland, hebben zij dit werk van ons overgenomen. Dit was een hele verlichting, waardoor we weer iets meer ruimte kregen.

Echter, deze ruimte werd al snel weer opgeslokt door nog veel grotere vraagstukken om complete weestehuizen uit oost-Oekraïne te evacueren naar Nederland. Al snel kwam de Oekraïense overheid hieraan te pas, alsmede de Oekraïense consul van de ambassade in Nederland. Hoe krijg je een weestehuis met 120 mensen, baby’s, kleine kinderen en begeleidende staf om een snelle en juiste manier veilig uit oorlogsgebied én in een geschikte locatie in Nederland? Een vraag waar wij niet zo snel een antwoord op wisten. Na gesprekken met vele mensen van bus ondernemers tot ministers en rijksoverheidsinstellingen aan toe, leek dit voor ons een onmogelijke zaak. Onze letter- lijke bede was op dat moment: “Mijn God! Wat nu?” Deze vraag werd heel snel door God zelf beantwoord. Dat de uitvoering daarvan alsnog veel mensenwerk vroeg, zal niet verwonderlijk zijn als je rekent dat je te maken krijgt met bemoeienissen van Oek- raïense autoriteiten, Poolse autoriteiten, Nederlandse autoriteiten, Raad van kinderbe- scherming in verschillende landen en nog vele andere hobbels. Vanuit Oost-Oekraïne werden deze kinderen op een speciale evacuatietrein gezet naar Polen. Daar werden ze weer opgepikt met grote touringcars en verder doorgevoerd naar Nederland. Dat de bemoeienissen van zoveel instanties soms tot veel oponthoud en wanhoop leidde, zal duidelijk zijn. Maar met behulp van fantastische Oekraïense en Nederlandse (ex)politici en overheidspersoneel hebben we deze klus kunnen klaren. Wij kunnen niet anders zien dan dat onze hemelse Vader ons een duidelijk antwoord gegeven heeft op deze noodkreet.

Ondertussen namen deze werkzaamheden zoveel tijd in beslag dat een aantal lieve da- mes uit Genemuiden de handen ineen geslagen hebben en een compleet team gefor- meerd hebben bestaande uit kookploeg en schoonmaakploeg. Wekenlang hebben ze voor ons gezin eten gekookt. Wekenlang hebben ze ons huis schoongemaakt. Wat is deze hulp van grote waarde geweest voor ons en ons gezin. Elke dag keken we weer uit naar wat de pot schaft! De heerlijkste gerechten kwamen voorbij.

Na de eerste evacuatie van weestehuis volgden er nog een paar. Mede dankzij Neder- landse touringcarbedrijven en zelfs een paar Poolse touringcarbedrijven konden we de kinderen en hun begeleiders in Nederland een goede en veilige plek bieden. Door steeds weer veranderende planningen stonden de rijtijden regelmatig onder zware druk. Het was fantastisch om te zien hoe snel vrijwillige afloschauffeurs rea-
geerden en hals over kop afreisden naar Duitsland om een touringcar over te nemen terwijl ze net op het punt stonden om naar de kerk te gaan. Het was hartverwarmend om te zien hoe ook hier eigen belang aan de kant wordt gezet, kerkmuren wegvallen en maar één doel gediend wordt: het helpen van de naaste!

Gelukkig is dit nu ook in rustiger vaarwater gekomen. Wat blijft, is de grote zorg met betrekking tot voedselvoorziening in met name Oost-Oekraïne. Iedereen weet inmid- dels wel wat de grote problematiek is: het niet kunnen transporteren van de grote hoeveelheden grondstoffen zoals granen etc. De infrastructuur is in grote mate vernie- tigd. Wat men wel los kan krijgen, wordt weggehaald door de Russen. Na een aantal noodkreten vanuit Oost-Oekraïne hebben we grote partijen aardappelen, wortels, uien en vele andere producten aangeboden gekregen vanuit Nederland. Via bij ons beken- de mensen en betrouwbare partijen worden deze getransporteerd naar Oost-Oekraïne. Hiervandaan worden deze producten ook weer door eigen mensen verder gedistri- bueerd met auto’s en busjes naar de dorpen aan de frontlinie. Met gevaar voor eigen leven gaan deze jongens door het vuur heen naar de mensen die achter gebleven zijn, die niet konden vluchten: ouderen, gehandicapten, minder validen om deze te voor- zien van de broodnodige producten om inleven te blijven. Afgelopen weken zijn er in- middels circa 30 vrachtwagens vertrokken. Grote gebieden rond Charkov worden hier- door voorzien van voedsel. Daarnaast hebben we lijnen naar Donetsk en Zaporoshe. In Staphorst en omgeving hebben we met veel ondernemers de handen ineengeslagen en staan er op korte termijn nog circa 20 transporten op de planning. 20 trailers met 22 ton kostbaar voedsel en medicamenten voor burgers en het leger. Daarnaast kopen we inmiddels ook rechtsreeks in Oekraïne. Dit wordt mogelijk gemaakt door een groeiend aantal vrijwilligers, kerken, donateurs en ondernemers die gezamenlijk één doel willen dienen: het helpen van de naaste!

Ondertussen worden er veel concerten georganiseerd met als doel middelen bijeen- brengen om nog meer hulp te kunnen verlenen. Heel veel werk, maar tegelijkertijd ook werk wat altijd onze dagelijkse bezigheid was en waar we weer terug naar verlangen. Op dit moment past ons een oprecht woord van dank aan iedereen die om ons heen stond en staat; aan iedereen die om onze familie heen stond en staat. Dank aan ieder- een die zijn of haar “ding gedaan heeft voor de Oekraïner in het algemeen. En dat zijn er heel veel! Zelfs heel veel mensen die we zelfs niet kennen of kenden; alleen maar
uit de app of de mail. Zoveel contacten hebben we gehad de laatste maanden, vanuit binnenland en buitenland.

Dank aan die personen en ondernemers die in de eerste uren van de oorlog direct contact met ons gezocht hebben en voortvarend huisvesting geregeld hebben voor onze familie en vrienden en álle andere Oekraïners.

Dank aan de gemeente Genemuiden voor hun medewerking in zoveel zaken.

Dank aan de buddy’s die vanaf het eerste moment zaken zijn gaan organiseren voor hun toekomstige gasten. Wat een werk is daar verricht. De wijze waarop jullie dit opge- pikt hebben….het is gewoon onvoorstelbaar wat hier gebeurd is.

Dank aan de chauffeurs die meegegaan zijn naar Roemenië om daar onze mensen op te pikken.

Dank aan die ontelbare chauffeurs die met personenbusjes door heel Oost-Europa reden om mensen op te pikken. Zelfs onderweg haakten er vrijwilligers aan en zeg- den ter plekke hun medewerking toe. Ik kan me voorstellen dat jullie er soms gek van werden omdat je onderweg weer nieuwe adres doorkreeg en naar een andere uithoek in Europa gestuurd werd. Maar jullie deden het wel! Hartelijk dank voor de nachtelijke appjes en telefoontjes. Het was de moeite waard.

Dank aan al die honderden gastgezinnen die opvangplekken beschikbaar stelden. Door heel Nederland, Duitsland en België mochten we Oekraïense gasten afleveren.

Dank aan de kerken waar we de Oekraïense gasten mogen vertalen.

Dank aan de directie van de weestehuizen en Oekraïense Raad van kinderbescher- ming voor het vertrouwen wat ze ons gaven om hun kinderen te vervoeren. Dank aan de Oekraïense overheid voor de medewerking en het transport per trein. Dank aan de Oekraïense consul van de Oekraïense ambassade voor het vertrouwen, de goede con- tacten en de goede samenwerking. Dank aan de opvang van deze kinderen in Neder- land. Dank aan de Oekraïense spoorwegen voor het vervoer.

Dank aan de busmaatschappij die de tweede helft van onze familie opgehaald heeft.

Dank aan de Poolse busmaatschappijen voor hun snelle acties en reacties.

Dank aan de Nederlandse overheidsfunctionarissen die hun medewerking verlenen in zoveel zaken rondom opvang, huisvesting en onderwijs.

Dank aan de Nederlands transporteurs die veel goederen naar Polen en Oekraïne ge- bracht hebben. Dank aan CRR (Christian Refugee Relief), Vita Fruit Polen en Zeelandia Polen voor de fantastische samenwerking en mogelijkheden van op- en overslag.

Dank aan de Oekraïense transportbedrijven die al zoveel ladingen hebben opgehaald.

Dank aan onze mensen in Zhitomir die dagelijks zorgen voor de overslag van de transporten naar Charkov.

Dank aan de mensen en kerken in Charkov die zorgen voor de distributie naar de mensen in de frontlinie. Dank aan de mensen die steeds weer meedenken in het papierwerk en de documenten voor ons gereed maken.

Dank aan hen die vrijwillig auto’s geschonken hebben en beschikbaar stelden voor distributie en evacuatie in Oekraïne in de frontlinie.

Dank aan hen die medicamenten leverden voor de soldaten.

Dank aan al die lieve vrienden en vriendinnen die om ons heen staan! Dank dat jullie ons begrepen en aanvoelden wanneer jullie er moesten zijn of er juist niet moesten zijn. Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken, maar uit naam van onze hele familie, alsmede al onze Oekraïense vrienden en bekenden en alle Oekraïners die wij niet persoonlijk kennen onze hartelijk dank!

Om onze dank te tonen zal er een “DANK” concert worden georganiseerd op vrijdag 8 juli in de Grote kerk te Genemuiden. Dit concert zal geheel verzorgd worden door de familie Vinogradsky. Medewerking zal verleend worden door de familie Vinogradsky, SonaTria, familie Ploeg, Vino Voces, familie Rozvodovsky en anderen. Reserveer deze datum vast in uw agenda. Meer informatie hierover volgt binnenkort via de media.

Met vriendelijke groet,

Familie Ploeg/Familie Vinogradsky

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500