Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
28 september 2022 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Uitnodiging 75-jarig jubileum Zondagsschool ‘De Zaaier’

Geplaatst op: 25 juli 2022

In 2021 bestond zondagsschool ‘De Zaaier’ 75 jaar. Men hoopt dit zaterdag 3 september te gedenken en te vieren met een kindermiddag, een dankdienst en aansluitend een receptie voor (oud-) leiding.

Gert-Jan Westhoff laat weten namens De Zaaier: “De kindermiddag is van 14.00 tot ongeveer 17.00 uur. We beginnen in de Bethelkerk met zingen en een Bijbelvertelling. Daarna zijn er voor de kinderen van groep 1 t/m 3 spelletjes bij de kerk. De kinderen uit groep 4 t/m 8 doen een speurtocht door het oude centrum van Genemuiden. Die voert langs een eeuwenoude waterput, de klokkenmakerswerkplaats van de heer Van Dijk, op plekken in de kerk waar je nooit komt, de gevangeniskelder onder het oude Stadhuis en nog veel meer bekende en onbekende plekken. Afsluitend zullen we met elkaar eten. Alle kinderen, ook die niet op de zondagsschool zitten, krijgen aan het eind van de middag een mooi jubileumcadeau. Alle kinderen uit Genemuiden zijn welkom.”

Westhoff vult aan: “In de avond is er van 19.00 tot 20.15 uur een dankdienst in de Grote Kerk (Kerkplein 25) waarin we de Heere onze dank willen brengen voor zijn trouwe zorg over al deze zondagsschool jaren. We doen dit in het besef dat alleen onder Zijn zegen dit werk zal leiden tot redding van zondaren. Het is ons gebed dat kinderen door de vertellingen uit de Bijbel en het leren van de psalmen en teksten mogen leren dat ze zondaren zijn en dat ze de Heere Jezus mogen leren kennen als hun Borg en Zaligmaker. Bij de dankdienst zijn (groot-)ouders, kinderen (oud-)leidinggevenden en belangstellenden van harte welkom. Aansluitend is er van 20.30 – 22.00 uur in de Bethelkerk een receptie voor (oud-)leidinggevenden. Door de jaren is een groot aantal mensen betrokken geweest bij het Hervormde zondagsschoolwerk in Genemuiden. We hebben ze allemaal proberen te achterhalen en een uitnodiging gestuurd. Mocht u meester of juf bij de zondagsschool zijn geweest en geen uitnodiging ontvangen hebben, dan mag u dit bericht als uitnodiging voor de dankdienst en receptie beschouwen.”

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500