Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
22 maart 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Zes partijen procederen tegen stalen damwanden in Zwarte Water

Geplaatst op: 9 maart 2023

Zes partijen, waaronder Staatsbosbeheer, stonden vanmorgen in de rechtbank tegenover Rijkswaterstaat (RWS). Vanuit veel hoeken is er bezwaar tegen de damwanden die RWS het komende anderhalf jaar wil plaatsen in het Zwarte Water.

Het Zwarte Water moet gaan voldoen aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat betekent dat Rijkswaterstaat de taak heeft om de visstand in de rivier te verbeteren. Om dit doel de komende jaren te realiseren, wil Rijkswaterstaat op vijf verschillende plekken in de rivier damwanden aanleggen. Het gaat daarbij om het water tussen Hasselt, Zwartsluis en Genemuiden. Als het aan Rijkswaterstaat ligt, wordt er in totaal voor 1,8 kilometer aan stalen damwanden geplaatst.

Beter voor vissen?

“De wanden in het water dempen (scheeps)golven. Zo ontstaan luwtezones waar vissen op deze plek rustig kunnen verblijven om te paaien”, aldus Karen Oostinga, projectmanager bij Rijkswaterstaat. “Als we die wanden niet hebben, worden vissen verstoord door de zuigende kracht van grote scheepsmotoren.”

Staatsbosbeheer is eigenaar van veel weilanden en uiterwaarden langs de rivier. Volgens de huisjurist van Staatsbosbeheer passen de stalen wanden niet bij het herstel van natuurlijke processen in de rivier. Het zou nadelig zijn voor de groei van rietkragen en vormen een barrière voor andere dieren die het water willen oversteken. Ook leeft de vrees dat damwanden nadelige effecten hebben op de grondwaterstroom rondom de rivier. In de uiterwaarden leven namelijk zeldzame dieren en groeit de kievitsbloem.

Geen Max Verstappen

Ook Geert Terwel, die de belangen kwam behartigen van de regionale waterskivereniging, noemde de damwanden een gevaar voor recreanten: “Die damwanden zorgen voor stevige golfslag en dat is er gevaarlijk. Wij varen daar in ons zwembroekje en met wapperende haartjes. Als watersporter ben je geen Max Verstappen, met een stalen kooi om jezelf heen.” Ondanks dat Terwel zelf ook aan de rivier woont, benadrukte hij op te komen voor de watersporters uit zijn omgeving: “Want vanuit mijn huis heb ik geen zicht op de geplande wanden.”

Ook het landelijke Watersport Verbond uitte haar zorgen over de veiligheid: “Het waterpeil in het Zwarte Water fluctueert regelmatig. Daardoor kan het zijn dat je de damwanden bij hoog water niet of nauwelijks ziet.” Ook over het versmallen van de vaargeul werd geklaagd, maar volgens RWS is die geul ook na het plaatsen van de damwanden nog breed genoeg om te voldoen aan de wettelijke kaders.

‘Snel en goedloop’

De Hasselter ecoloog Albert Corporaal nam het op voor de grote karekiet. Die zeldzame vogel heeft volgens hem namelijk baat bij een rietkraag. Het aanbrengen van die damwanden doet de rietkragen volgens Corporaal geen goed, wat weer gevolgen heeft voor de grote karekiet. Gebiedscoöperatie IJsseldelta voegde toe dat hen de werkwijze van Rijkswaterstaat tegen de borst stuit. “We hebben het idee dat RWS de Europese Kaderrichtlijn Water hier ‘even’ snel en goedkoop komt oplossen”, concludeerde Erik van der Stouwe namens de gebiedscoöperatie.

De bestuursrechter verwacht binnen zes weken tot een uitspraak te komen.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500