Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
26 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Hervatten bouwwerkzaamheden Fuite niet zonder risico

Geplaatst op: 27 maart 2023

De voorzieningenrechter heeft de schorsing van de omgevingsvergunning voor het oprichten van een premixenfabriek aan de Gildenweg in Hasselt opgeheven. Dit betekent dat de omgevingsvergunning in werking is getreden en dat het Genemuider mengvoederbedrijf Fuite mag gaan bouwen.

De voorzieningenrechter deed reeds een aantal keren uitspraak in deze zaak. Op 21 november besliste zij dat de gemeente per direct een bouwstop moest opleggen voor de bouwactiviteiten op het perceel aan de Gildenweg. Op 9 februari schorste de voorzieningenrechter vervolgens de omgevingsvergunning. Dit betekende dat de omgevingsvergunning niet in werking was getreden.

Van de drie bezwaarmakers trokken er twee reeds het bezwaar in. De derde bezwaarmaker heeft geen relevante gevolgen op woon- en leefklimaat van de premixenfabriek, oordeelt de voorzieningenrechter. Deze is dus geen belanghebbende. Daarom is de schorsing van de vergunning vandaag opgeheven. Dit betekent dat de omgevingsvergunning in werking is getreden en dat de vergunninghouder nu mag bouwen. 

Omgevingsvergunning nog niet definitief

Fuite loopt met het doorgaan van de bouw wel risico. Pas na de uitspraak van de rechtbank Overijssel en een eventueel hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan de vergunning onherroepelijk worden.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500