Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
20 mei 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Onderscheiding voor Lucherdien Visscher

Geplaatst op: 26 april 2023

Foto's: Jan van Kleef

Zes inwoners van de gemeente Zwartewaterland ontvingen vanmorgen tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Bilder. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Met de woorden ‘Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau’ kreeg één inwoonster van Genemuiden de versierselen die horen bij de benoeming opgespeld door burgemeester Bilder.

Mevrouw Lucherdina Femmie Visscher-Kolk (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Lucherdien Visscher is een vrouw met een groot en warm hart. De woorden integer, doortastend, betrokken en plichtsgetrouw komen bij velen boven wanneer haar naam wordt genoemd. Naast een groot gezin, een studerende partner, de begeleiding van een gehandicapte broer en als mantelzorger voor meerdere familieleden maakt Lucherdien veel tijd vrij om anderen bij te staan.

Haar jarenlange inzet voor kinderen en jongeren met een lichamelijke en/of geestelijke beperking is bewonderenswaardig te noemen. Nog steeds stelt Lucherdien haar huis en hart open als liefdevolle gastmoeder om gezinnen en families te ontlasten. Dit uit zich onder andere in logeerweekenden, knutselmiddagen en gezellige avonden in huize Visscher.

Voor cliënten, familie en instellingen is deze inzet van Lucherdien van onschatbare waarde. Wetend dat hun dierbare in goede handen is geeft het hen even een beetje lucht.

Vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’ zag onder de rustige en doortastende leiding van Lucherdien als presidente haar ledenaantal verdubbelen. Voor de jaarlijkse verkoopdag om geld in te zamelen voor de beperkte medemens is Lucherdien verantwoordelijk voor de organisatie van de snoepverkoopactie. Met haar gedrevenheid weet zij steeds opnieuw jongeren hiervoor te enthousiasmeren.

Lucherdien maakte zich verder maatschappelijk bijna 20 jaar lang verdienstelijk voor de VBOK. Ze deed dit plichtsgetrouw en nam daarbij een voortrekkersrol op zich. Ze organiseerde collectes, deed fondsenwervende activiteiten en ging ook zelf met de collectebus op pad.

Voor de Maag Lever Darm Stichting collecteert Lucherdien al sinds 1999 jaarlijks om wetenschappelijk onderzoek en voorlichting mogelijk te maken. Haar vele uren aan vrijwillige inzet maken beide organisaties dankbaar.

Overzicht Zwartewaterland

De heer Piet Leeuw, 70 jaar (Zwartsluis)

Mevrouw Henny Leeuw-Doosje, 67 jaar (Zwartsluis)

De heer Gerrit Snijder, 83 jaar (Hasselt)

Mevrouw Thera van Steeg-Rozenberg, 84 jaar (Hasselt)

Mevrouw Lucherdien Visscher- Kolk, 58 jaar (Genemuiden)

De heer Martin Withaar, 61 jaar (Zwartsluis)

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500