Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
23 mei 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Plan voor 234 woningen aan Binnenveld

Geplaatst op: 23 mei 2023

De behoefte aan nieuwe woningen in Genemuiden is groot. Met ‘Binnenveld’ aan de rand van Genemuiden ligt er een plan klaar voor 243 woningen. Wethouder Harrie Rietman is enthousiast: “Met dit nieuwbouwplan kan de gemeente Zwartewaterland een deel van de woonbehoefte van starters, senioren en gezinnen in Genemuiden vervullen. Ook is er ruimte voor zorginitiatieven.” Het plan is tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject. “Veel inwoners hebben meegedacht over dit plan, ik verwacht dat we hierdoor kunnen rekenen op enthousiasme vanuit de samenleving.”

Verschillende woningtypes en veel groen

Voor en na de zomervakantie van 2022 zijn er 3 bijeenkomsten geweest waar omwonenden en belanghebbenden konden meedenken over het plan Binnenveld. De keuzes in het plan zijn ook gemaakt op basis van de ideeën van de aanwezigen tijdens de bijeenkomsten zoals de groenstructuur, indeling van de wijk (welk type gebouw komt waar) en ontsluiting. De nieuwe wijk Binnenveld zal bestaan uit een mix van verschillende woningtypes. De woningen zijn gasloos en er komt veel groen in de wijk. Het plan heeft ook mogelijkheden voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (zoals de hofjeswoningen). Het zorginitiatief biedt ruimte aan drie woonzorggroepen.

Ter inzage

Met het starten van de bestemmingsplanprocedure wordt de eerste stap gezet in het mogelijk maken van de ontwikkeling van Binnenveld. Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 24 mei 2023 voor zes weken ter inzage op het gemeentehuis. De stukken kunnen in die periode worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl of op afspraak in het gemeentehuis. Naar verwachting kan het definitieve bestemmingsplan in oktober aan de Gemeenteraad worden aangeboden. Na het onherroepelijk worden van het definitieve bestemmingsplan kan de gemeente beginnen met de verkoop van de kavels en het bouwrijp maken van de gronden. In de eerste helft van 2024 verwacht de gemeente met de uitvoering te kunnen beginnen.

Wilt u meer weten over het nieuwbouwplan of heeft u vragen over het ontwerp bestemmingsplan? Op dinsdag 6 juni van 17.30 tot 19.00 is er een inloopbijeenkomst in d’Overtoom in Genemuiden. U kunt hier het bestemmingsplan inzien. Aanmelden is niet nodig.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500