Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
13 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

NPV wil al 35 jaar klaarstaan voor alle inwoners van Genemuiden

Geplaatst op: 30 mei 2023

De NPV Genemuiden bestaat 35 jaar. Ruim drie decennia na de oprichting is de organisatie nog altijd springlevend. “We hopen dat mensen de weg naar ons weten te vinden, want onze vrijwilligers staan klaar om te helpen”, vertellen Henriëtte Mostert en Frankje Slingerland.

Wat doet de NPV?

De Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) zet zich in voor de zorg voor het leven. Dit doen ze door middel van het organiseren van thema-avonden, maar ook door praktisch de handen uit de mouwen te steken. Als er tijdelijke of langdurige zorgen zijn, is het vaak net even te veel voor de mensen die om de patiënt heen staan. Deze zogenaamde NPV-mantelzorgers proberen de hulpbehoevende zoveel mogelijk bij te staan. U belt met de coördinator van de vrijwillige ( terminale ) thuishulp. De coördinator vraagt naar uw situatie en zoekt daarbij een of meerdere vrijwilligers die u komen helpen. De vrijwillige thuishulp is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op het mobiele nummer 06-46584253. We bieden thuishulp voor iedereen, ongeacht iemands achtergrond of geloof. Daarnaast organiseert het bestuur thema-avonden over medisch-ethische onderwerpen die christenen kunnen bezighouden. In Genemuiden hebben we ongeveer 700 leden die ons een warm hart toedragen.

Komen er veel aanvragen binnen bij de NPV?

Ja, vooral na de coronacrisis merkten we weer een toename. Per jaar verrichten we in totaal ongeveer 500 uur aan vrijwilligerswerk in Genemuiden. Maar via deze weg willen we ook de oproep doen om aan te kloppen bij de NPV. We hebben voldoende vrijwilligers achter de hand om meer mensen te kunnen ondersteunen. Wie bijvoorbeeld af en toe eens een wandelingetje wil maken of wat boodschappen nodig heeft, kan gerust bij ons aankloppen. We hebben ruim 25 vrijwilligers die graag voor anderen klaarstaan als dat nodig is maar nieuwe vrijwilligers kunnen zich altijd bij ons melden.

Waaruit bestaat het grootste deel van jullie werk momenteel?

Gezelschapsbezoekjes vormen een belangrijk deel van de NPV-activiteiten. Mensen die zich eenzaam voelen kunnen we op die manier helpen. Daarnaast houden we ons veel bezig met terminale zorg. Als het de familie even te zwaar wordt, kunnen ze de NPV bellen met de vraag of wij een vrijwilliger beschikbaar hebben om te ondersteunen. Onze mensen waken bij iemand en kunnen bijvoorbeeld voorlezen, een glaasje drinken aanreiken of het kussen opschudden. Onze vrijwilligers ontlasten vaak s ‘avonds en s ‘nachts de families zodat die rustig even kunnen bijslapen.

Jullie bestaan dit jaar ook 35 jaar.

Klopt! De plaatselijke NPV-afdeling is destijds opgericht door toenmalig burgemeester Gert van den Berg. In de achterliggende jaren hebben we als plaatselijke afdeling veel mensen in nood kunnen ondersteunen en hebben we getracht om verdiepend in te gaan op actuele (medische) thema’s tijdens speciale avonden. Dat hopen we ook in de toekomst te blijven doen.

Staan jullie nog stil bij het jubileum?

Ja, op 8 juli hopen we in de Bethelkerk een speciale avond te houden. Een psalmzangavond met verschillende sprekers en musici. Diederik van Dijk, landelijk NPV-directeur, komt naar Genemuiden en ook oprichter burgemeester Van den Berg is aanwezig. Dominee Verschuure verzorgt een meditatie en Maurice van Dijk en organist Jan Groteboer zorgen voor de muzikale omlijsting. We willen iedereen van harte uitnodigen om met ons stil te staan bij het 35-jarig bestaan.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500