Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
25 juli 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

17130 euro ingezameld voor schoolkinderen in West-Afrika

Geplaatst op: 20 september 2023

Wethouder Jan van der Poel en penningmeester Dirk van Dalfsen van Stichting 2e3e Wereldproject Zwartewaterland overhandigen symbolisch het eindresultaat aan twee bestuursleden van Teel Yooba (uiterst links en uiterst rechts))

In ’t Olde Staduus in Genemuiden werd gisteravond het project van Stichting Teel Yooba afgesloten met een totale opbrengst van € 17.130,00. Dit bedrag gaat rechtstreeks naar kinderen in Ouagadougou in Burkina Faso. Voor een bedrag van 25 euro kan een kind een jaar lang naar school, krijgt het studieboeken en iedere dag een warme maaltijd. De vrijwilligers bedanken daarnaast via deze weg iedereen die zich hiervoor heeft ingezet en hieraan heeft bijgedragen.

Daarna vond de presentatie plaats van het nieuwe project ‘Zwartewaterland bouwt praktijkschool’ van ZWO uit Genemuiden voor de periode tot september 2024. Doel van dit project is (vak)onderwijs bieden aan werkloze jongeren om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Met de opbrengsten van het project worden noodzakelijke voorzieningen in een praktijkschool in Bweyeye in Rwanda aangebracht. Als aan de door de overheid aldaar gestelde eisen is voldaan krijgt de praktijkschool goedkeuring en biedt dit zekerheid voor de toekomst van het onderwijs.

Wethouder Van der Poel sprak zijn waardering uit voor de inzet van zovele vrijwilligers van zowel de projectorganisaties als het bestuur van Stichting 2e3e Wereldproject Zwartewaterland. Verdere informatie over zowel afgeronde projecten als het nieuwe project: www.2e3ewereldprojecten.nl

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500