Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
25 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Kampen wil parkeervoorzieningen centrum verbeteren

Geplaatst op: 16 december 2023

Het college heeft ingestemd met het ‘Parkeerplan binnenstad Kampen 2024’ en legt dit nu voor vaststelling voor aan de gemeenteraad. In het parkeerplan staan maatregelen die de binnenstad van Kampen ook in de toekomst gastvrij en bereikbaar houden voor bewoners, ondernemers en bezoekers. De maatregelen zijn gericht op de parkeerbehoefte voor de komende 10 jaar. In januari 2024 neemt de gemeenteraad naar verwachting een besluit over het plan.

Het college geeft met het parkeerplan invulling aan de ambities uit het coalitieakkoord ‘Samen durven doen’. De binnenstad wordt een plek waar de auto te gast is en waar fietsers en voetgangers meer de ruimte krijgen. De gemeente Kampen wil in de binnenstad voldoende ruimte bieden voor het parkeren door bewoners en het winkelend publiek dat niet op de fiets kan. Voor bezoekers wordt ingezet op alleen kort parkeren in de binnenstad. Voor lang parkeren wordt geïnvesteerd in parkeermagneten. Dit zijn parkeerplaatsen aan de randen van de stad. Na de inrichting van de parkeermagneten, worden parkeerplekken in de binnenstad opgeheven. Dit draagt bij aan een prettiger verblijfsklimaat.

Maatregelen

Het parkeerplan is een samenhangend pakket aan maatregelen. Voor winkelend publiek wordt ingezet op maximaal 90 minuten betaald parkeren in de binnenstad vanaf 2025. Wie langer wil parkeren wordt gestimuleerd om gratis te parkeren op parkeerplaatsen aan de randen van de binnenstad. De maatregelen uit het plan moeten het parkeren op deze parkeerplaatsen aantrekkelijker maken. Onder andere door het realiseren van voldoende (extra) parkeerplaatsen, goede stallingsvoorzieningen voor fietsen, het dynamisch verwijzen van auto’s naar beschikbare parkeerplaatsen en veilige en aantrekkelijke looproutes van en naar de binnenstad.

Een parkeerdek op het Burgemeester Berghuisplein ziet het college als eerste grote fysieke oplossing om een deel van het parkeren vanuit de binnenstad naar de randen te kunnen verplaatsen. Ook de nieuwe inrichting van parkeermagneet Schans-Buitenwacht biedt straks een deel van de oplossing. Andere locaties worden verkend in 2024. In dat jaar worden ook de andere maatregelen uit het parkeerplan verder uitgewerkt en voorbereid.

Maatregelen voor de binnenstad zelf zijn gericht op de beïnvloeding van het parkeergedrag. Bijvoorbeeld door de tijdvakken in gebieden voor vergunninghouders en voor betaald parkeren vanaf 2025 uit te breiden. Dit is gekoppeld aan voldoende handhaving. Verder wordt in het parkeerplan voorgesteld ook de nodige aandacht te besteden aan communicatie over de maatregelen, gedragsbeïnvloeding, monitoring en evaluatie. Daarnaast is er aandacht voor de omliggende wijken, omdat maatregelen ook daar een effect kunnen hebben.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500