Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
29 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Leden gezocht voor raad van toezicht zwembaden

Geplaatst op: 10 januari 2024

(Adv.) Dit is je kans, Stichting Zwembaden Zwartewaterland (SZZ) zoekt enthousiaste en deskundige toezichthouders! Ben je analytisch en kan je goed adviseren? Ben je daarnaast op zoek naar een maatschappelijk betrokken (neven)functie? Dan zoeken wij jou voor onze stichting!  

Wat ga je doen?

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur bestuurder en de algemene gang van zaken binnen SZZ. De Raad van Toezicht functioneert daarnaast als sparringpartner en werkgever van de directeur bestuurder en adviseert gevraagd en ongevraagd bij strategische keuzes en ontwikkelingen in het kader van maatschappelijk ondernemerschap. Op belangrijke besluiten en strategische doelstellingen van SZZ heeft de gemeente Zwartewaterland daarnaast een beslissende invloed.

Het functioneren van de Raad van Toezicht is gediend bij een goede teamsamenstelling. Dit betekent dat wij op zoek zijn naar een diversiteit in het team, man en vrouw, oud en jong, woonachtig in de omgeving van de gemeente Zwartewaterland, met verschillende achtergronden. Het uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat zij elkaar qua kennis en ervaring aanvullen waarbij aansluiting wordt gezocht bij de focusgebieden. Binnen de raad van toezicht is sprake van vijf focusgebieden waar de competenties van de leden van de Raad van Toezicht bij aansluiten. De focusgebieden zijn:

Sport en Bewegen

Financiën

Marketing en Communicatie

Human Resource

Bouwkundige zaken en onderhoud

De individuele leden kunnen een specifiek aandachtsgebied hebben, maar bovenal hebben zij een breed netwerk, maatschappelijke betrokkenheid of affiniteit met maatschappelijke ondernemerschap of sport en bewegen.

Wat neem je mee?

Beoordelingsvermogen: de Raad van Toezicht dient een beoordeling te geven van de kwaliteit van de organisatie, het beleid en de besluiten van de directeur bestuurder.

Kritische distantie: toezichthouden is iets wezenlijk anders dan besturen.

Sensitiviteit: de Raad van Toezicht staat open voor signalen van de gemeentelijk opdrachtgever, de gebruikers, de accountant en andere stakeholders.

Onafhankelijkheid: een (positief) kritische en objectieve houding dient altijd mogelijk te zijn.

Omgevingsbewustzijn: de Raad van Toezicht dient goed geïnformeerd te zijn over relevante (lokale) maatschappelijke, juridische en/of politieke ontwikkelingen.

Uiteraard werkt het prettig als je gevoel hebt bij bestuurlijke en ambtelijke context en als je over ervaring beschikt in een toezichthoudende functie. Maar dit is geen vereiste.

Goed om te weten

De zittingstermijn van een lid van de Raad van Toezicht is vier jaar met maximaal één verlenging van de zittingstermijn.

De reguliere vergaderfrequentie bedraagt 5 vergaderingen per jaar. Uitgegaan wordt van gemiddeld 3 uur per vergadering en 2 uur voorbereidingstijd (in totaal 25 uur per jaar).

Daarnaast dient rekening te worden gehouden met een tijdsbesteding van 15 uur per jaar voor representatieve momenten, mogelijk extra vergaderingen, een jaarlijks evaluatiegesprek met de directeur bestuurder en een jaarlijkse brainstorm- of inspiratiesessie.

De functie van toezichthouder is een onbezoldigde functie waarbij uiteraard sprake is van een passende vergoeding van eventuele gemaakte onkosten.

De Gemeente Zwartewaterland begeleidt de werving voor Stichting Zwembaden Zwartewaterland. Je kan daarom je motivatie uploaden via de link bij deze vacature. Het is goed om te weten dat je je aansluit bij Stichting Zwembaden Zwartewaterland, je komt dus niet in dienst bij de gemeente. 

Over Stichting Zwembaden Zwaterwaterland (SZZ)

Stichting Zwembaden Zwartewaterland (SZZ) beheert en exploiteert drie zwembaden in de gemeente Zwartewaterland:

Overdekt zwembad De Kragge in Zwartsluis

Overdekt zwembad Bestevaer in Genemuiden

Openluchtzwembad Ariën Prins van Wijngaarden in Hasselt

De stichting voert het beheer en de exploitatie in nauwe samenspraak met de gemeente Zwartewaterland. De gemeente Zwartewaterland verstrekt ook een financiële bijdrage aan SZZ om het beheer en de exploitatie van de zwembaden mogelijk te maken.

De zwembaden trekken veel bezoekers en vervullen hiermee een zeer belangrijke maatschappelijke functie binnen de verschillende dorpen van de gemeente Zwartewaterland.

De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft besloten dat er ook in de toekomst sprake dient te zijn van drie zwembaden binnen de gemeentegrenzen. In Zwartsluis wordt een nieuw overdekt zwembad gerealiseerd ter vervanging van De Kragge. Bestevaer in Genemuiden wordt grondig gerenoveerd. Het openluchtzwembad in Hasselt wordt op een goede wijze in standgehouden.

SZZ is een stichting met als bestuursmodel het zogenaamde instructiemodel. Dit betekent dat sprake is van een bestuur dat eindverantwoordelijkheid draagt voor het beheer en de exploitatie en relatief dicht bij de operationele bedrijfsvoering is gepositioneerd. De directe aansturing van de medewerkers gebeurt door de algemeen manager.

SZZ maakt momenteel een transitie door naar een bestuursmodel met een Raad van Toezicht. De eindverantwoordelijkheid voor het beheer ligt vanaf dat moment bij de directeur bestuurder. De huidige algemeen manager zal deze functie naar verwachting gaan vervullen. 

Enthousiast geworden?

Dan ontvangen wij graag je motivatie en CV. Stuur ons deze online toe op: https://vacatures.one/29464/solliciteren.

Heb je vragen?

Voor inhoudelijke vragen kun je terecht bij Raymond Spijkerman, Algemeen Manager Stichting Zwembaden Zwartewaterland (SZZ). Zijn telefoonnummer: 06-47234542.

Gepubliceerd door Robert Jansema
Van Dijk Containers 500