Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
20 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Wisselende reacties op de begroting

Geplaatst op: 30 oktober 2014

Dames van Stichting Kindcentra Zwartewaterland protesteerden bij de raadsvergadering. Foto: Enrico Kolk

ZWARTEWATERLAND – De begroting roept wisselende reacties op in de raad. Waar John Smits (VVD) spreekt over een failliete gemeente, vindt Maarten Slingerland (SGP) deze begroting een ‘goede stap in juiste richting’. Over de bezuinigingen moet de gemeenteraad zich volgende week definitief uitspreken.

“Als je bedrijfsmatig kijkt naar deze begroting, dan kun je niet anders constateren dan ‘failliet, curator erbij en redden wat er te redden valt”, vindt Smits. ” Al hetgene wat het leuk maakt om voor gemeente te kiezen, stoot deze coalitie af. Het coalitieprogramma draagt de naam ‘Samen sterker’. U vindt dat deze begroting ook deze naam moet dragen.” Hij is het daar niet mee eens: “Dat betekent dat er van alle zijden offers gevraagd wordt, niet alleen van de burger.”

Astrid Dijkstra (PvdA) roemt de leesbaarheid van de begroting. “Wat er instaat kan ik het niet mee eens zijn, makkelijk te lezen is het wel.” Daarna barst haar kritiek los: “Als je onderzoek naar een scheepswrak wat al 500 jaar op de bodem van het Zwarte Water  ligt belangrijker vindt dan evenementen als Genemusiment, een goede relatie met de provincie belangrijker dan goede peuterspeelzalen: dan ben je bij deze gemeente aan het goede adres.” Ze is niet voor een zo forse verhoging van de OZB (10,6 procent in 2015). Met de forse bezuinigingen op de peuterspeelzalen vernietigt het college volgens haar een voorziening die heel belangrijk is voor de inwoners.

Roel Withaar meldt dat, wat Gemeentebelangen betreft, de subsidie aan Marketing Oost (40.000 euro per jaar) uit de begroting kan. “De leesbaarheid van de begroting wordt steeds beter, de inhoud steeds slechter”, vindt Withaar, die de coalitie ‘halstarrig’ noemt. Dat de gemeente een 2,6 miljoen moet bijdragen aan de  N331 vindt hij belachelijk. “Deze provinciale prestige kost ons een vermogen.”

Margreet Bosma van het CDA spreekt haar waardering voor het college uit vanwege een sluitende begroting. “De keuze om de OZB te verhogen is geen gemakkelijke, maar onontkoombaar om voorzieningen in stand te houden. Dat geldt ook voor de bezuinigingen op de peuterspeelzalen en de zwembaden. We moeten toe naar een nuchter en degelijk beleid.” Het verkrijgen van meer inkomsten verdient volgens haar ook prioriteit. “We willen dat de gemeente zich inzet op het aanjagen van bedrijven. Wat voor ons vaststaat is hard zwemmen om overkant te bereiken.”

Volgens Tamme Spoelstra van de ChristenUnie maakt de begroting pijnlijk duidelijk  dat Zwartewaterland in financieel zwaar weer zit. “Deze begroting is wel een omslag in het denken, voor het eerst sinds tijden gaan we niet dieper in het rood. We moeten ook kritisch naar geplande investeringen kijken, opbrengsten moet terugvloeien naar algemene reserve.” Hij vraagt zich af of het college reële kansen ziet om inwoners te betrekken bij de instandhouding van voorzieningen.

De begroting is een compliment waard aan ieder die hieraan meegewerkt heeft, vindt Maarten Slingerland (SGP). “Deze begroting hakt erin. Er zitten pittige bezuinigingen in en zo voelt het ook. Zwartewaterland heeft te maken met slinkende reserves, dalende inkomsten en oplopende schuldenlast. Onze reserves verdwijnen als sneeuw voor de zin. Van 20 miljoen in 2014 naar 10 miljoen in 2019 terwijl dit in 2008 nog 30 miljoen was.” Hij vindt dat de gemeente niet moet doorschuiven, maar nu ingrijpen. De bezuinigingen op de zwembaden heeft volgens hem impact op samenleving. “Deze bezuiniging tekent onze financiële situatie en wordt als noodzakelijk gezien. Zwartewaterland is financieel zwak, maar sociaal sterk en daar mogen we gebruik van maken.”

Gepubliceerd door Enrico Kolk
Van Dijk Containers 500