Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
27 oktober 2020 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeentebegroting (column Wim Rietman)

Geplaatst op: 27 november 2014

De gemeente heeft haar begroting voor 2015 rond, zo las ik onlangs via diverse media. En een aantal raadsleden, zo kwam ik eveneens te weten, was behoorlijk trots op zichzelf dat dit in een snel tempo geschied was. Ik heb inmiddels kennis genomen van een aantal maatregelen die op de plaatselijke bevolking gaan afkomen en daar zou ik als verantwoordelijk beleidsbepaler nou niet bepaald trots van worden.

wimDe gemeente Zwartewaterland staat er in financieel opzicht beroerd voor. En dus moet er rigoureus gesneden worden. En dat gaat ook gebeuren. Het lijkt er sterk op dat de inwoners met buitengewone lastenverzwaringen geconfronteerd gaan worden.

Ik las op teletekst dat in Nederland de gemiddelde verhoging van de OZB voor 2015 2,4% is. Voor Zwartewaterland is die verhoging inmiddels al vastgesteld op 10,6%. De verhoging die in deze gemeente gehanteerd wordt is dus bijna 5 keer zo groot als gemiddeld elders in het land.

Wat de riool- en afvalstoffenheffing betreft, is er uitgerekend dat de gemiddelde verhoging in Nederland uitkomt op 2%. Het college van Zwartewaterland had al aangekondigd dat die heffing hier van 260€ naar 400€ zou gaan. Dat is een verhoging van maar liefst 53%. Inmiddels vindt zelfs het gemeentebestuur een dergelijke verhoging te gortig, maar gaat u er maar van uit dat de verhoging aanzienlijk zal zijn. In een voor een heleboel gezinnen moeilijke tijd, zijn lastenverzwaringen van een paar honderd euro moeilijk te dragen. Dat zijn een heleboel boodschappen.

Nou begrijp ik dat het geld, om de gemeente draaiende te houden, ergens vandaan moet komen, maar aan de andere kant zou ik graag zien dat een gemeente als Zwartewaterland eens als een normaal bedrijf geleid zou worden. Wanneer een plaatselijk bedrijf te weinig verdient, of zelfs rode cijfers schrijft, dan zijn er een aantal mogelijkheden. Het kan zijn prijzen naar boven aanpassen, zodat er meer winst op de producten wordt gerealiseerd. Meestal werkt dit averechts, omdat bij hogere prijzen vaak klanten afhaken en zo de vaste kosten nog verder stijgen.

Vaak wordt er daarom eerst binnen het eigen bedrijf gekeken op welke terreinen nog kosten bespaard kunnen worden. Werken met een zo slank mogelijke organisatie leidt tot de best mogelijke kostprijs en dus meest optimale concurrentiepositie.

Wanneer je op de kantoren kijkt van onze plaatselijke industrie, dan valt op hoe weinig mensen hier eigenlijk werkzaam zijn en hoe gestructureerd en inventief hier wordt gewerkt. Het lijkt me dat de gemeente Zwartewaterland hier wel eens een voorbeeld aan mag nemen.

Drie keer googlen leerde me dat er in onze gemeente maar liefst 170 ambtenaren werkzaam zijn. Als ik eens zo heel af en toe in het gemeentehuis in Hasselt kom, heeft dat wel wat weg van een kippenhok. Zoveel mensen zie ik trappen of en af rennen. Wat ze er allemaal doen weet ik niet.

Wanneer de gemeente, net zoals in het bedrijfsleven, eens zijn organisatie zou reorganiseren, zou het mij niet verbazen dat er minstens 10% op het personeelsbestand gekort zou kunnen worden. Als ik uitga van een modaal inkomen van 17 mensen is dat maar zo een besparing van meer dan een half miljoen euro per jaar. Dat zet nog eens zoden aan de dijk.

Ik ben niet uit op broodroof. Aan de andere kant zijn de lastenverzwaringen die op landelijk en gemeentelijk niveau worden doorgevoerd ook een vorm van broodroof. En daar lijdt een hele bevolking onder.

Gepubliceerd door Erik Driessen

8 thoughts on “Gemeentebegroting (column Wim Rietman)

 1. Martin schreef:

  Ik weet het niet Wim. Een beetje makkelijk is het wel, de ambtenaren de schuld van alles geven. Ze hebben er de afgelopen jaren echt wel heel wat taken bij gekregen. Zonder enige staving zeggen dat ze wel met 10% minder personeel kunnen is wat mij betreft te kort door de bocht.

 2. Joop schreef:

  Goed gezien Wim als een zaak leiden dat betekent minimaal 10 procent van het personeel
  Weg dat ruimt op en is de korste klap.

 3. Jacques M schreef:

  Terecht refereert pilsaepe aan het landelijke gemiddelde. Helaas geldt voor Zwartewaterland dat we wat inkomsten betreft en andere herverdeeleffecten van de landelijke pot nogal eens aan de verkeerde kant zitten. Dat geldt ook voor de uitgavenkant: om een voorbeeld te noemen, welke gemeente van onze omvang is in staat om 3 zwembaden in bedrijf te houden? U en ik moeten ze wel betalen. Ook dat is een nuchtere constatering die iedereen kan controleren.
  En, inderdaad, er zijn gemeenten die vanuit hun reserves zich forse investeringen in bijvoorbeeld rioleringen kunnen veroorloven zonder de rioolheffing te verhogen. Helaas is in Zwartewaterland, mede door de armoedige positie van een deel van de voormalige gemeenten, de reservepositie nooit goed geweest.

 4. pilsaepe schreef:

  Volgens mij voelt meneer Jacques M. zich een beetje op zijn teentjes getrapt. Als ik de column van Rietman zo lees, heeft hij het helemaal niet over besparingen op het terrein van recreatie e.d. Wel geeft hij aan dat de verhogingen van de OZB en rioolrechten in de gemeente Zwartewaterland dramatisch hoger liggen dan de landelijke gemiddeldes. Dat zijn slechts nuchtere constateringen, die iedereen kan controleren. Die andere gemeentes hebben met helzelfde landelijke beleid van doen als Zwartewaterland. Iets gaat hier dus duidelijk niet goed.

 5. Jacques M schreef:

  Jammer dat met een populistische beschouwing als deze de beeldvorming van veel burgers wordt bevestigd. Het maakt in elk geval duidelijk dat er geen zicht is op het toenemende takenpakket van een gemeente, een toenemende druk om over een grote diversiteit aan deskundigheid in de gemeentelijke organisatie te kunnen beschikken, geen zicht op de voortdurende kortingen op het budget wat de gemeente krijgt uit het Haagse, terwijl er wel meer verplichtingen tegen over staan en geen zicht op bijvoorbeeld de wettelijke verplichting dat uitgaven voor rioolbeheer gedekt moeten worden door wat voor dat doel binnenkomt.
  Wettelijke taken heeft een gemeente maar uit te voeren: keerzijde is dat de inkomsten daarop moeten worden afgestemd.
  En ja, als er dan al taken zijn die niet wettelijk verplicht zijn of waar het verantwoord is te kiezen voor een onsje minder, bijvoorbeeld op het terrein van sport, recreatie, vermaak, volksfeesten en dergelijke: zie dan eens in deze media hoe veel verzet het oproept als men de eigen hobby of het eigen genoegen moet gaan financieren!
  Wat mij betreft: complimenten aan onze bestuurders en raadsleden die de moed hebben om ook impopulaire maatregelen te nemen!

 6. Roel schreef:

  Heel goed verwoordt Wim , er is niets zo makkelijk voor de gemeente om geld van een ander uit te geven !!

 7. Erik schreef:

  Die 53 procent is vermoedelijk wel van tafel, al wordt de heffing in totaal over een paar jaar nog wat hoger. Maar volgens jaar vermoedelijk 25 procent hoger.

 8. Tiem schreef:

  Wim, mooie collum, en inderdaad als de gemeente eens gaat werken als een bedrijf dan zou dat heel wat besparen, en die verhoging van maar liefst 53% is toch zeker belachelijk

Comments are closed.

Van Dijk Containers 500