Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
27 september 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Uit rapport blijkt: Biestemerk over twee dagen (column Wim Rietman)

Geplaatst op: 8 maart 2015

Dat de gemeente Zwartewaterland financieel gezien in zwaar weer verkeert, is met recht een open deur intrappen. Voor mij onbekend was echter dat achter de schermen aan behoorlijk rigoureuze oplossingen gewerkt wordt. Geld besparende maatregelen liggen in de deelgemeentes behoorlijk gevoelig. Daarom heeft het gemeentebestuur schijnbaar een extern bureau ingeschakeld met de opdracht uit te zoeken hoe er snel veel geld vrijgemaakt kan worden. De uitkomsten van dit onderzoek zouden de gemeente in één klap financieel gezond moeten maken. Door toeval stuitte ik op de eerste aanbevelingen. Zoals ik het inschat zullen die heel wat commotie veroorzaken.

In het kort komt het hier op neer dat van (veel) voorzieningen waarvan er zowel één is in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis er eentje gaat verdwijnen. Het betreft een behoorlijk lijvig rapport, maar de belangrijkste suggesties laat ik u alvast weten.

Voor Genemuiden is er helaas slecht nieuws voor het zwembad. Dat gaat sluiten. Gekozen is voor één binnenbad (Zwartsluis) en één buitenbad (Hasselt). De kostenbesparing zou enkele tonnen op jaarbasis moeten bedragen. Naar verluidt beschikt  zwembad “Bestevaer” over een buitengewone akoestiek.  Als advies wordt uitgebracht het zwembadgebouw als multifunctioneel concertgebouw om te bouwen. Een dergelijke accommodatie van dit niveau ontbreekt blijkbaar in de gehele gemeente.

Een hard gelag voor Zwartsluis zal worden dat voetbalvereniging DESZ wordt opgeheven. Als motivatie wordt geschreven dat elders in de gemeente Zwartewaterland uitstekende alternatieven voorhanden zijn. De talentvolle lichting zou zich verder kunnen ontplooien in Genemuiden, terwijl de recreanten onderdak vinden bij Olympia. Een en ander zou betekenen dat er waarschijnlijk behoorlijk wat aanwas in Hasselt ontstaat. Daarvoor is de huidige accommodatie duidelijk te klein. Aangezien de gemeente in Hasselt meer dan genoeg grondposities heeft, zouden er eenvoudig een paar extra velden aangelegd kunnen worden. Het rapport spreekt van een “win/win” situatie.  Het huidige complex van DESZ aan de Singellanden wordt bouwrijp gemaakt voor starterswoningen. Eerste voorzichtige ramingen van een projectontwikkelaar spreken van een opbrengst voor de gemeente van enkele miljoenen.

Hasselt zal niet vrolijk worden wanneer bekend gemaakt gaat worden dat het jaarlijkse “Euifeest” gaat verdwijnen. Als onderbouwing spreekt het externe bureau uitsluitend over economische redenen. Blijkbaar kost het de gemeente handen vol met geld wanneer Hasselt een hele week lang “plat” ligt. Ook zijn de kosten voor politietoezicht en de gemeentereiniging gemeten over 7 dagen  aanzienlijk. Ter compensatie kan de Hasselter bevolking haar toevlucht nemen tot de “Biestemerk” in Genemuiden. Door de te verwachten toename van mensen wordt die dan uitgebreid met een dag. Vanaf 2016 is er – als het aan de plannenmakers ligt – Biestemerk op de derde dinsdag én woensdag van Oktober. Ook de nacht van Zwartsluis zal worden uitgebreid. Vooraf zal de dag van Zwartsluis gaan plaatsvinden.

Al met al behoorlijk ingrijpende maatregelen. Maar volgens het onderzoeksbureau zouden alleen al deze aanbevelingen de gemeente Zwartewaterland financieel een stuk gezonder maken. Benieuwd hoe de bevolking er op zal reageren……..

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500