Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
2 maart 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

BGT-primeur voor Zwartewaterland

Geplaatst op: 19 augustus 2015

De gemeente Zwartewaterland heeft haar data op orde. De Basisregistratie Grootschalige Topografie is klaar! Als eerste gemeente en bronhouder in de provincie Overijssel is Zwartewaterland aangesloten op de Landelijke Voorziening BGT.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt de gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. Net zoals de andere basisregistraties, is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wettelijk geregeld. Op 1 januari 2016 treedt de wet in werking en moet de digitale kaart klaar zijn. De BGT komt als ‘Open Data’ beschikbaar voor de samenleving. Dit maakt de informatie daadwerkelijk toegankelijk voor burgers, verlaagt de drempel voor investeringen in nieuwe producten en diensten en biedt kansen voor nieuwe dienstverlening door bedrijven. Voor overheden en andere wettelijke gebruikers is het gebruik vanaf 1 januari 2017 verplicht.

Wethouder Dick Visserman is zeer te spreken over deze prestatie. “Binnen de gemeente is de afgelopen jaren hard gewerkt om deze basisregistratie vanaf nul vorm te geven. Gedrevenheid en nauwkeurigheid heeft er tijdens het proces toe geleid dat er geen concessies zijn gedaan aan de kwaliteit. De stichting Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT (SVB-BGT) heeft de afgelopen weken de opgeleverde data getoetst en goedgekeurd. We voldoen daarmee ruimschoots aan de landelijk gestelde criteria. Sterker nog: met de gegevens die nu in de database staan, voldoen we aan de eisen die per 1 januari 2020 gaan gelden. De Gemeente Zwartewaterland is hiermee dus goed voorbereid!”

Voordelen

Als alle overheden dezelfde gestandaardiseerde kaart gebruiken, levert dat vele voordelen op, waaronder betere dienstverlening, administratieve lastenverlichting en kostenbesparing. De BGT is beschikbaar voor alle organisaties die deze gegevens nodig hebben, zoals bijvoorbeeld architecten, nutsbedrijven, Rijkswaterstaat, gemeenten en waterschappen.

Wethouder Visserman: “De BGT is een mooi product en een goede basis voor de beheerders en beleidsmakers. Nu zijn we toe aan de belangrijkste fase van dit project, namelijk het bijhouden en gebruiken van de gegevens. Want we willen natuurlijk een continu actuele dataset hebben die ondersteunend is aan een breed scala aan gemeentelijke processen, denk daarbij aan het beheer Openbare Ruimte. Dat is de basis voor ons werk! Daarom is het noodzakelijk dat we de gegevens goed bijhouden. En juist om die continuïteit te garanderen en de kwetsbaarheid te verminderen zijn we dan ook in een vergevorderd stadium om samen met de gemeenten Steenwijkerland en Staphorst het beheer van deze Basisregistratie verder vorm te geven.”

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500