Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
21 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Rijkswaterstaat zoekt namen voor nieuwe eilanden

Geplaatst op: 31 augustus 2015

Rijkswaterstaat zoekt namen voor twee nieuwe eilanden in het Zwarte Meer. Die worden momenteel aangelegd in de zogenoemde Zwarte Hoek, met uitzicht op Genemuiden. Wie de juiste naam bedenkt, wint een VIP-excursie naar de eilanden.

Mail uw suggestie voor 1 oktober naar naam.eilanden@rws.nl onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. Doe er een motivatie bij waarom u deze naam kiest. U kunt uw suggestie ook per post versturen: Marianne Greijdanus, RWS MN SLU, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht. Een jury vanuit Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat maakt een keuze uit de inzendingen.

Over de eilanden

In juni is gestart met het opspuiten van het zand, in oktober zijn de eilanden klaar. Als het zand voldoende is ingeklonken worden er in het voorjaar rietplaggen op geplant. Deze zullen uitgroeien tot een rietzone die extra leefruimte biedt voor rietvogels zoals de Grote Karekiet, een beschermde rietzanger waarvoor het Zwarte Meer als broedgebied van grote betekenis is.

De eilanden vormen onder water ook een leefgebied voor waterplanten met schuilmogelijkheden voor vissoorten zoals de snoek en andere waterdiertjes. Voor de waterrecreant zijn de eilanden, die langs de vaargeul liggen, een mooi stuk natuur om van te genieten terwijl je er langs vaart. Meer informatie zie www.rws.nl/oz-ketelmeer

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500