Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
20 juni 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Avond over veranderingen in de zorg

Geplaatst op: 19 oktober 2015

Contactgroep en Steunpunt Mantelzorg Zwartewaterland nodigt ouderen, mantelzorgers en belangstellenden uit voor een informatieavond met als thema: De zorg verandert! Wat betekent dat voor u?
Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een aantal taken die tot vorig jaar onder de AWBZ vielen. Langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten werd betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit is een verzekering waar iedereen een beroep op kan doen.
De gemeente is nu verantwoordelijk voor de dagbesteding, het vervoer naar de dagbesteding, beschermd wonen, de begeleiding en de daarmee samenhangende zorg voor haar inwoners. Ook kortdurende opvang voor het tijdelijk ontzien van mantelzorgers wordt via de gemeente geregeld.
Uitgangspunt is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en blijven meedoen in de samenleving. Zo nodig met wat hulp van vrienden, familie of bekenden. Als dat niet lukt of als dat niet voldoende is, zorgt de gemeente voor ondersteuning.
Dhr. Knol wethouder Zorg en Welzijn en dhr van Noorel beleidsmedewerker
Wet Maatschappelijke Ondersteuning zullen deze avond een presentatie geven over deze veranderingen. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen. U bent van harte welkom op 28 oktober in de Schans in Zwartsluis. Inloop vanaf 19.00.Start presentatie 19.30.
Voor opgave en informatie kunt u terecht bij Lia Ruitenberg Mantelzorg/welzijnsconsulent.
l.ruitenberg@ijsselheem.nl of 06-13014955

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500