Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
22 mei 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente sluit 2015 met positief resultaat af

Geplaatst op: 24 mei 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Zwartewaterland is er in geslaagd 2015 af te sluiten met een positief rekeningsaldo. In voorgaande jaren werden met name door noodzakelijk te treffen voorzieningen in het grondbedrijf nog forse negatieve resultaten gerealiseerd. Eind 2015 is geconstateerd dat de risico’s in het grondbedrijf flink zijn afgenomen en de huidige waardering van grondposities adequaat is. Het op orde brengen van de financiële positie van de gemeente Zwartewaterland ligt daarmee prima op koers. De jaarrekening wordt op 16 juni 2016 in de gemeenteraad besproken.

In het sociaal domein is incidenteel een voordelig resultaat behaald van € 1,2 miljoen. Gezien de onzekerheid over de structurele realisatie van rijksbezuinigingen op de zorgtaken en de hogere uitgaven voor jeugdzorg stelt het college voor dit resultaat aan de reserve sociaal domein toe te voegen. De middelen blijven daardoor dan ook beschikbaar voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, namelijk uitgaven aan zorg.

Na resultaatbestemming voor een aantal noodzakelijk geachte concrete doelen resteert dan een positief saldo van  € 912.500. Het college stelt voor dat toe te voegen aan de algemene reserve.

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500