Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
23 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente onderzoekt woonwensen

Geplaatst op: 20 juni 2016

Hoe zorgen we ervoor dat er in de toekomst voldoende woningen zijn die zijn afgestemd op de  behoeften van de inwoners? Om een goed inzicht te krijgen in de woningbehoefte voert adviesbureau Atrivé in opdracht van de gemeente Zwartewaterland en Wetland Wonen in de komende periode een woningbehoefteonderzoek uit. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van een nieuwe woonvisie voor de gemeente Zwartewaterland.

De nieuwe gemeentelijke woonvisie richt zich op een toekomstgerichte woningvoorraad in de gemeente Zwartewaterland. De visie gaat over  bestaande woningen in de afzonderlijke kernen maar ook over hoeveel nieuwbouw nog gewenst is. Hoe kan bereikt worden dat er in 2030 voldoende duurzame woningen zijn maar ook genoeg huisvesting voor ouderen die zorg nodig hebben? En hoe zijn op termijn de voorzieningen in de kernen afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoners? Een goede woonvisie geeft antwoord op deze vragen. Maar het gaat pas echt werken als de visie draagvlak heeft vanuit de samenleving en verbonden is met initiatieven van organisaties en inwoners.

Enquête

Bij 4000 inwoners is een brief op de mat gevallen met de uitnodiging om mee te doen aan het woningbehoefteonderzoek in de vorm van een enquête. Wethouder Knol: “De enquête is een belangrijk middel om betrouwbare uitspraken over de woningbehoefte te kunnen doen. We hechten veel waarde aan de mening vanuit de samenleving en willen graag weten wat de woonbehoeften en –wensen zijn, ook voor de afzonderlijke kernen. Het invullen van de enquête kost maar een paar minuten maar de resultaten helpen ons enorm bij het opstellen van de nieuwe woonvisie”.

Meedoen?

Heeft u geen brief ontvangen maar wilt u toch meedoen? Dat kan volledig digitaal via https://s.chkmkt.com/zwartewaterland. Voor een papieren versie van de enquête kunt u contact opnemen met de gemeente Zwartewaterland, T. 038 385 3000. Onder alle deelnemers aan de enquête worden 10 dinerbonnen ter waarde van € 75,- verloot.

Planning

De enquête loopt tot 18 juli 2016. Vervolgens gaat Atrivé aan de slag met de analyse. In de loop van het  najaar vinden bijeenkomsten voor de woonvisie plaats. De nieuwe woonvisie is in het eerste kwartaal van 2017 klaar en wordt dan openbaar gemaakt.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500