Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
11 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

VVD wil ‘bonus’ voor inwoners

Geplaatst op: 23 juni 2016

Het gaat financieel de goede kant op met Zwartewaterland. Dat betoogden diverse fractievoorzitters donderdagmiddag in de raadsvergadering tijdens de Algemene Beschouwingen. Er bleef het afgelopen jaar zelfs geld over. Voor John Smits (VVD) reden om een voorstel te doen. “We hebben al jaren achter elkaar een te groot beroep gedaan op alle burgers. Kunnen de inwoners dan nu ook een keer een bonus terugzien?”

Dat is niet wat de andere fractievoorzitters voor ogen hadden. Volgens Tamme Spoelstra van de ChristenUnie is het geld hard nodig om gaten te dichten, reserves aan te vullen, tegenvallers, die zeker nog zullen komen, op te vangen en om innovatie te stimuleren. “Het herstel is nog broos. Er is tijd voor nodig om meer vlees op de botten te krijgen.” De voorman beriep zich daarvoor op de Bijbelse koning Salomo.

“Koning Salomo stelde ooit in al zijn wijsheid nuchter vast in Prediker 11 dat wij niet alles begrijpen: ‘Je weet niet in welke richting de wind gaat waaien. En je weet niet hoe een kind ontstaat in de buik van zijn moeder. Hoe weet je dan wat God doet, die alles heeft gemaakt?’ Deze nuchterheid is voor de ChristenUnie een baken van hoop vandaaruit willen we werken voor alle inwoners van Zwarteland en name voor hen die onze hulp niet kunnen missen.”

Maarten Slingerland, de fractievoorzitter van de SGP, beriep zich daarvoor ook op de Bijbel. “In de Bijbel staat in Romeinen 13:4 geschreven dat de overheid ‘Gods dienares is, u ten goede’. De overheid heeft een zeer verantwoordelijke taak, ten goede voor haar burgers.” Qua veiligheid stelde de fractievoorzitter van de mannenbroeders daarom voor om de toekomstige verkeerssituatie op Tag-West veiliger te maken. Vrachtwagens zouden niet door deze kinderrijke wijk moeten rijden, volgens de partij. ‘De SGP-fractie wil het vrachtverkeer door middel van een vrachtwagenroute door de polder leiden. Een aantal passeerstroken realiseren is voldoende.”

Dat geldt niet voor de samenwerking met andere gemeente. Die is, naar de mening van de SGP, nog onvoldoende. “Als binnen samenwerkende verbanden zaken niet lopen volgens verwachtingen of het komt niet verder dan praten, moet het op een andere manier. Verkering moet van twee kanten komen; wanneer het eenzijdig is gaat de verkering uit.”

De partij is er overigens niet gerust op dat de zwembaden aan de opgelegde bezuinigingen kunnen voldoen. “Gezien de recente ontwikkelingen is mijn fractie er niet gerust op of deze bezuiniging gehaald wordt. Voor de SGP staat vast dat deze bezuiniging gerealiseerd moet worden.”

Volgens Roel Withaar van Gemeentebelangen krijgen de zwembaden nu weer wat meer ruimte. “De zwembaden, de bibliotheken en andere maatschappelijke organisaties in onze gemeente, die het de laatste jaren erg moeilijk gehad hebben kunnen nu weer meer lucht krijgen om hun activiteiten uit te voeren.” Het niet verhogen van de belastingen is volgens hem (en meerdere fractievoorzitters) een positief bericht. “De tarieven zijn al hoog genoeg.”

Dat betekent wel dat er ook geen ruimte is voor nieuw beleid. Het CDA verklaarde zich, met fractievoorzitter Margreet Bosma als spreekbuis, tegenstander van het ‘op de handrem zetten van de gemeente’. “Wanneer gunstige kansen zich voordoen, moet u die niet direct uit de weg gaan.”

Kansen liggen er, volgens de PvdA in ieder geval op het gebied van duurzaamheid. De partij constateerde dat de gemeente Zwartewaterland gebruikmaakte van zogenaamde ‘sjoemelstroom’. Fractievoorzitter Astrid Dijkstra riep het college op om daar morgen ‘of nog liever vandaag’ verandering in te brengen en diende daarvoor een motie in.

Waar sommige partijen hun bijdrage afsloten met een Bijbeltekst, deed de VVD dat met een lied, met een knipoog naar gemeentesecretaris Jelle Dijkstra: “Waar we heengaan, Jelle zal wel zien.”

Gepubliceerd door Enrico Kolk
Van Dijk Containers 500