Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
19 januari 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

IJsselheem vindt plek op zwarte lijst onterecht

Geplaatst op: 7 juli 2016

IJsselheem heeft het afgelopen jaar succesvol verbeteracties ingezet op locatie De Meente in Genemuiden, zo blijkt uit het recente rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De vermelding op de ‘lijst van 11’, met instellingen die ‘intensief vervolgtoezicht’ voelt dan ook onterecht, vindt de zorgorganisatie.

“Het gebruik van dergelijke lijsten is voor de buitenwereld misschien handig, maar de periodieke peilingen waarop de lijst gebaseerd wordt, kan instellingen ten onrechte voor grote problemen stellen”, zegt bestuurder van IJsselheem Helene Wüst. “In onze dynamische sector is elke dag weer anders. De momentopnames van de IGZ houden daar geen rekening mee.”

Daarnaast doet de door de inspectie gehanteerde onderzoeksperiode geen recht aan de actualiteit. Een punt dat overigens ook door veel andere instellingen wordt aangegeven en dat bovendien door een aantal kamerleden en belangenorganisaties onderschreven wordt.

Onderzoek De Meente

Bij het opstellen van de lijst is de inspectie uitgegaan van de onderzoekperiode van 1 januari 2015 tot 15 maart 2016. In deze periode, viel het eerste bezoek van de IGZ aan locatie De Meente, 1 juni 2015. De Inspectie formuleerde naar aanleiding van dat bezoek een aantal verbeterpunten. “Ook terechte punten”, vindt Wüst, “die we meteen ter hand hebben genomen.”

Het hertoetsbezoek van de IGZ aan De Meente op 22 maart 2016 toonde aan dat de instelling veel verbeteringen had doorgevoerd. In het nieuwe Inspectierapport is dit bevestigd. Dit hertoetsbezoek vond echter plaats ná de peildatum van 15 maart 2016. De goede resultaten die IJsselheem heeft geboekt, zijn dus niet meegenomen in de lijst die de Inspectie op 5 juli op verzoek van de tweede kamer online zette.

“Sterker nog”, zegt Wüst: “op 14 april 2016 is ook locatie Myosotis onaangekondigd bezocht door de IGZ. Ook de informatie uit dat rapport, dat positief gestemd is, heeft de IGZ niet meegenomen in haar beoordeling. De toewijzing aan categorie 1, Intensief vervolgtoezicht, op de lijst van de inspectie rijmt zodoende niet met de situatie van de zorg die IJsselheem biedt”.

“Wij werken er hard aan om het beeld dat nu van IJsselheem wordt geschetst recht te zetten.” Wüst ziet dit met vertrouwen tegemoet. Cliënttevredenheidsonderzoeken laten prima cijfers zien.

Wüst besluit: “IJsselheem is er voor het leveren van goede zorg. Dat doen onze medewerkers met een enorme passie. Ons werk is leveren van kwaliteit onze cliënt en hun naasten. Dit betekent dat we actief zorgen dat we horen wat beter moet, dat we dit aanpakken en dat we verbeteringen doorvoeren. En altijd checken we of de bedoelde bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van leven van de cliënten en hun naasten.”

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500