Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
15 april 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Peuters on Zomertour naar Zwartsluis

Geplaatst op: 2 september 2016

Op vrijdag 9 september 2016 komt het projectteam ‘Peuters on zomertour’ van de Directie Kinderopvang – onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – op werkbezoek in Zwartewaterland. Het team bezoekt Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland (SKZ) en de gemeente Zwartewaterland om een helder beeld te krijgen van de stand van zaken rond de harmonisatie tussen kinderopvang en peuterspeelzalen.

In het kader van het landelijke traject harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen bezoekt het projectteam iedere zomer een aantal gemeenten inclusief de kinderopvang en peuterspeelzalen, dit jaar dus ook SKZ met locaties in Hasselt, Zwartsluis en Genemuiden. Samen met andere vertegenwoordigers toont Jannet Hoentjen, directeur SKZ én ambassadeur van Sociaal Werk Nederland, het projectteam de wijze waarop in de gemeente Zwartewaterland de harmonisatie al sinds 1 januari 2015 is gerealiseerd. Vragen als ‘welke kansen biedt de harmonisatie’ en ‘welke creatieve oplossingen zijn bedacht om kinderopvang en peuterspeelzalen met elkaar te verbinden’ passeren de revue.

Projectteam

Het projectteam ‘Peuters on zomertour’ bestaat uit vertegenwoordigers van de beleidsdirecties Kinderopvang (KO), Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (ASEA), Financieel Economische Zaken (FEZ), Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden (WBJA) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500