Al 15 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
15 januari 2021 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Ledenvergadering Grootburgerij

Geplaatst op: 5 december 2017

De stemgerechtigde grootburgers worden opgeroepen tot het bijwonen van de

AlGEMENE LEDENVERGADERING

                                   VAN GROOTBURGERS

 

                                             Op zaterdag

                       9 december 2017 om 10.00 uur in het

                                          TAPIJTMUSEUM

         Kl.Benninkstraat.

 

Agenda:

 

  1. Opening

 

  1. Notulen van de vergadering 10 december 2016.

 

  1. Notulen van de vergadering 18 februari 2017.

 

  1. Eventuele ingekomen stukken en mededelingen

 

  1. Financieel verslag boekjaar 2016.

 

  1. Vaststellen uitkering burgerrecht.

 

  1. Verkiezing van opziener

     Aftredend en herkiesbaar J.v.d. Berg

 

  1. Rondvraag.

 

  1. Sluiting.

 

Namens de Opzieners

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500