Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
11 december 2023 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Expositie over de ‘Nicolaaskerk’ geopend

Geplaatst op: 29 december 2018

foto: Erik Eenkhoorn

Zaterdag 29 december was een belangrijke dag in het kader van het project ‘Het verhaal van de St. Nicolaaskerk te Genemuiden’. Er ging over dit project namelijk een expositie van start in het Historisch Centrum Genemuiden met de volgende onderwerpen: Archeologisch onderzoek, Restauratie van het Zwier van Dijk-orgel, Restauratie van het meubilair van de consistorie en het Bovenstemzingen bij psalmen. De expositie loopt vanaf 5 januari t/m eind juni. Bezoekers kunnen er iedere zaterdagmiddag terecht vanaf 14.00 tot 17.00 uur.

Inmiddels verloopt de voortgang van het project naar wens. Er zijn bij de opgravingen bij het kerkgebouw volgens de betrokkenen ‘opzienbarende ontdekkingen’ gedaan. De belangrijkste was ongetwijfeld de ontdekking van een gedeelte van de fundering van het voormalige koor. Aan de hand van het formaat stenen constateerde de archeoloog dat het hier ging om de fundering van de eerste stenen kerk van 1275, die een ander gebouw verving. Hieruit kan worden afgeleid dat Genemuiden in die tijd geen onbetekenende plaats was.

De rapporten van de grondboringen en het  archeologisch onderzoek zijn inmiddels klaar. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de kern van Genemuiden is gebouwd op een veenlaag. Na bestudering van beide rapporten, kunnen meerdere conclusies worden getrokken over de hoogte van het maaiveld, de dikte van de veenlaag en de samenstelling van andere lagen enz.

Ook de restauratie van het meubilair in de consistorie is naar tevredenheid afgerond. De eerste vermelding van een orgel in de kerk van Genemuiden dateert van 1481. Toen werd een nieuw orgel gebouwd dat  een ouder instrument verving. De orgelhistorie gaat daarmee terug tot de eerste orgelbouw in de grote steden. Het huidige Zwier van Dijk-orgel is uniek en kan worden beschouwd als belangrijk cultureel erfgoed van de gemeenschap Genemuiden. Het betreft het laatst gebouwde historische orgel met een hoofd- en rugwerk van de 19e eeuw, dat in 1885 in gebruik werd genomen. Aanleiding was een stadsbrand die ook de kerk en de inventaris verwoestte. De kerkvoogden spaarden bij de bouw kosten nog moeite. Ze wilden een instrument dat op het vorige orgel leek en was afgestemd was op het bovenstemzingen bij de psalmen. Het realiseren van dit prachtige instrument hield ook een opdracht in voor de komende generaties, namelijk een verantwoord beheer en instandhouden van dit culturele erfgoed van Genemuiden.

De restauratie is nog in volle gang en wordt uitgevoerd door de firma Reil uit Heerde. Er is een gecertificeerd orgeldeskundige bij betrokken. De windladen worden hersteld, het pijpwerk volledig geïntoneerd, waardoor alle registers weer met elkaar harmoniëren. Ook wordt de draagkracht van het pedaal vergroot, zodat de klank in balans komt met het hoofd en rugwerk. Er is inmiddels een stichting opgericht voor de bovenstem, een fenomeen die verweven is voor de identiteit van Genemuiden. De stichting gaat zich onder andere bezighouden met het borgen van de bovenstem voor de toekomst door: het geven van lessen op de scholen, het organiseren van zangavonden, het schrijven van muziek etc.

https://1drv.ms/v/s!At4Rm_GZRT-AkZVMGN5v-vA62kSE3w

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500