Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
22 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Ondernemersfonds voor centrum Genemuiden

Geplaatst op: 17 mei 2019

De MVG en de gemeente Zwartewaterland hebben overeenstemming bereikt over het oprichten van een Ondernemersfonds voor het centrum van Genemuiden. Daarmee willen ze gezamenlijke plannen realiseren. Binnenkort start het project, wat naar verwachting de rest van dit jaar in beslag neemt. De MVG organiseert, als initiatiefnemer voor het project, in mei een aftrapbijeenkomst voor alle ondernemers, dus niet alleen voor MVG leden.

“Ondernemers hebben steeds meer behoefte aan collectiviteit, gezamenlijke actie, profilering en gezamenlijke financiering van daaraan verbonden plannen. Daarbij speelt een rol dat sommige investeringen vragen om visie en continuïteit voor de langere termijn”, aldus de partijen in een persbericht.

De gemeentelijke wetgeving maakt het mogelijk om op verzoek van ondernemers een specifieke jaarlijkse heffing te innen van ondernemers met zakelijke activiteiten binnen een vastgestelde zone. De opbrengst van de jaarlijkse ondernemersheffingen worden doorgestort naar het collectief van alle ondernemers, het Ondernemersfonds. De ondernemers financieren daarmee de uitvoering van gezamenlijke plannen.

MVG Bestuurslid Jan Breman en initiatiefnemer Egbert Brouwer: “In de praktijk blijkt het zeer stimulerend te werken als alle belanghebbende ondernemers participeren. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel namelijk het aantrekkelijk en economisch voldoende sterk houden van ons winkelgebied. Daar is veel inspanning voor nodig en samen kunnen we dingen die we alleen niet voor elkaar krijgen.”

Wethouder Maarten Slingerland is namens het college blij met de overeenstemming met de MVG. “Een belangrijke reden voor onze medewerking is dat we voelen dat de ondernemers zich nog sterker dan nu willen organiseren en manifesteren. Dat is een goed signaal voor de verdere ontwikkeling van de economie in de kern Genemuiden. In de loop van het project moet blijken of er sprake is van ruim voldoende draagvlak voor de plannen, want alleen dan legt het college de verordening ter vaststelling voor aan de raad’ aldus de wethouder.

Nadere toelichting project tijdens aftrapbijeenkomst Het project en de processtappen worden nader toegelicht tijdens de aftrapbijeenkomst op maandagavond 3 juni a.s. Jan Breman daarover: ‘Ook besteden we dan veel aandacht aan de 1e inbreng van ideeën vanuit de ondernemers. Pas later in het jaar leggen we de concrete, dan uitgewerkte, voorstellen voor aan alle betrokken ondernemers binnen het centrumgebied’.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500