Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
26 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Gemeente houdt vijf miljoen over

Geplaatst op: 6 juni 2019

De gemeente Zwartewaterland kan opnieuw terugzien op een positief boekjaar. De jaarrekening 2018 laat een positief resultaat zien van € 4.966.000. Dit is voor een groot deel te danken aan de verkoop van ongeveer 10 hectare grond op bedrijventerrein Zwartewater te Hasselt.

In de loop van vorig jaar werd al duidelijk dat 2018 in financieel opzicht goed verliep. De gemeenteraad besloot toen een fors bedrag van € 3.736.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Na verrekening van een aantal mee- en tegenvallers in de loop van 2018, blijft er nu nog een positief saldo (rekeningresultaat) over van € 1.230.000.

Groot deel reserveren

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor ook nu het overgrote deel van dit bedrag opzij te zetten voor moeilijker tijden, € 68.000 voor de aanvulling van de reserve voor het sociaal domein (jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie) en € 974.500 voor de algemene reserve van de gemeente. Verder wordt er nog een bedrag van € 187.500 van het resultaat overgeheveld naar 2019 voor projecten, die vorig jaar nog niet konden worden uitgevoerd.

Minder geld Rijk
Het gunstige resultaat over 2018 viel overigens € 460.000 lager uit doordat het Rijk minder geld beschikbaar stelde via de Algemene Uitkering. Aan de andere kant was er een aantal meevallers binnen het sociaal domein waardoor hier eenmalig een positief resultaat geboekt kon worden. Het college geeft echter aan dat, net als in de meeste gemeenten, de structurele betaalbaarheid van de zorg ook in Zwartewaterland onder druk komt te staan. Later dit jaar wordt duidelijk wat dit in financieel opzicht kan betekenen en welke maatregelen er eventueel nodig zijn om dit tekort te beteugelen.

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500