Al 20 jaar de nieuwssite voor Genemuiden!
23 februari 2024 t’ Olde Staduus
Agenda
Van Dijk Heftrucks (tijdelijk)

Agnieten College slaagt zelf ook

Geplaatst op: 12 juni 2019

Op de dag dat de vierdejaars leerlingen horen of ze wel of niet geslaagd zijn, komt ook de beoordeling van het Agnieten College zelf naar buiten. En die is ‘voldoende’, zo luidt de conclusie van de Onderwijsinspectie die elke keer vier jaar de Nederlandse scholen bezoekt.

Ook de overkoepelende Landstede Groep komt er goed vanaf. Voor zowel het middelbaar beroepsonderwijs als het voortgezet onderwijs is het onderwijs van goede kwaliteit en zijn de financiën op orde. Onder het bestuur van Landstede Groep vallen 150 mbo-opleidingen en 56 leerwegen in het voortgezet onderwijs in Overijssel, Gelderland en Flevoland. Totaal volgen er 11.027 studenten een mbo-opleiding en 13.597 leerlingen een vo-opleiding.

Een klein deel daarvan volgt de lessen in Zwartsluis. Het Agnieten college krijgt op alle fronten het predicaat voldoende.”De lessen op het Agnieten College Zwartsluis kenmerken zich door een prettige relatie tussen docenten en leerlingen. Dit maakt dat er een plezierig leerklimaat aanwezig is in de klas. Leerlingen zijn actief en betrokken bij de les waardoor de noodzakelijke leerstof aan bod kan komen”, concludeert de inspectie.

“De cultuur op de school is te typeren als open. Medewerkers zijn aanspreekbaar en hebben over het algemeen de wens om te leren en zich te professionaliseren. De breed gedragen inzet van docenten om hun vakmanschap te verbeteren is hiervan een goed voorbeeld. Positief kenmerk van de cultuur op het Agnieten College Zwartsluis is een lerende cultuur waarbij daadwerkelijk de deur fysiek openstaat voor feedback om te groeien”, is een andere constatering.

Theo Rietkerk, voorzitter van het College van Bestuur van Landstede Groep is blij met de bevindingen in het rapport. “Het is mooi om te zien hoe onze inspanningen van de afgelopen jaren zijn vruchten afwerpen. Eind vorig jaar werd Landstede MBO, mbo Menso Alting en StartCollege door deskundigen en studenten al uitgeroepen tot 7e mbo-school van Nederland. Dat ook de onderwijsinspectie ziet dat de kwaliteit van ons onderwijs hoog is, is voor ons de kers op de taart. Studenten en leerlingen worden bij ons echt gezien. Met kleinschalige schoolgebouwen in de buurt bieden de scholen van Landstede Groep persoonlijke aandacht en leren op maat.”

 

 

Gepubliceerd door Erik Driessen
Van Dijk Containers 500